Nové financování firmám pomůže naplnit strategii udržitelnosti.Je třeba stanovit konkrétní cíle

Text David Formánek Foto Shutterstock Publikováno

Sustainability Linked Loan (SLL) neboli úvěr vázaný na cíle udržitelnosti je novou formou bankovního financování pro firmy, které chtějí využít prostředky ke splnění svých závazků v oblasti udržitelnosti. Pro firmy, které chtějí dát najevo svým investorům, zákazníkům i veřejnosti, že si za svojí strategií udržitelnosti stojí.

Společnostem se nyní otevírá přístup k udržitelnému financování i v případě, kdy namísto investic do konkrétního projektu plánují jiné využití ve svém byznysu, ale zároveň se zavazují ke splnění svých cílů, které jsou součástí jejich firemní strategie udržitelnosti. Tato nová forma provozního financování není totiž účelově vázána, ale je spjata s konkrétními cíli, jež firma v daném časovém horizontu plní. Ty bývají obvykle až tři, ale hlavně musí být z hlediska firemního byznysu významné, ambiciózní a měřitelné. Jednoduše řečeno, firmy si v této oblasti nastaví své vlastní klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a jejich cílové hodnoty, které jsou uvedeny v dané úvěrové smlouvě.

Konkrétní cíle, které společnosti po dobu financování plní, nejčastěji zahrnují snížení uhlíkové stopy, dále pak například navýšení podílu spotřeby energie z obnovitelných zdrojů, snížení množství odpadu, navýšení podílu zdrojů z recyklovaných surovin, úsporu vody, zvýšení podílu elektromobilů ve firemní flotile, ale také například získání certifikace v oblasti bezpečnosti práce. Toto financování je vhodné na delší období, během něhož si podniky své firemní cíle plní. Za jejich dosažení pak získávají benefit v podobě nižší úrokové sazby, než která je stanovena na začátku kontraktu. Pokud cíle splněny nejsou, aplikuje se o něco vyšší úroková sazba, což je impulzem pro dosažení dohodnutých závazků.

Tato forma financování se opírá o mezinárodní metodiku. S nastavením vhodných cílů, bonusového schématu i dalších požadavků podle mezinárodní metodiky jsou firemním klientům připraveni pomoci bankovní poradci KB a odborníci z KB Advisory.

Text: David Formánek

Foto: Shutterstock


David Formánek je členem představenstva Komerční banky zodpovědným za korporátní a investiční bankovnictví.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2023 na straně 33.

Štítky Udržitelné financování, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.