Riziko v Latinské Americe je obdobné jako v Asii

Text Hana Hikelová a Lucie Trsková Publikováno

V porovnání například s africkým regionem platí země Latinské Ameriky za méně riskantní, přičemž riziko je v průměru srovnatelné s asijskými státy.

Nejméně riskantní je Chile, nejvíce Argentina nebo Venezuela

Na škále teritoriálních rizik vypracovávané podexpertní skupinou OECD pro country risk se pohybují od druhé kategorie, kde je třeba Chile (srovnatelné hodnocení např. s Kuvajtem, Litvou nebo Čínou), až po nejvyšší sedmou kategorii, kam spadá Argentina, Kuba, Ekvádor nebo Venezuela. Většina latinskoamerických zemí se však řadí mezi země s menším nebo průměrným rizikem, například Brazílie nebo Mexiko (3. kategorie).

Kolumbie sice spadá do čtvrté kategorie, ovšem z hlediska mezinárodního obchodu je spojena s velkými očekáváními. V roce 2010 byla světovými ekonomy zařazena do skupiny nadějných trhů rozvojových zemí CIVETS, podobně jako Brazílie v roce 2006 do BRICS. Do páté kategorie spadá například Paraguay a do šesté pak Bolívie nebo Honduras.

Progresivní Pacifická aliance

Země LATAM patří do řady regionálních a subregionálních uskupení. Za zmínku stojí sdružení volného obchodu Mercosur, jehož členy jsou Argentina, Brazílie, Paraguay, Uruguay a Venezuela. Je jedním z nejstarších životaschopných jihoamerických sdružení, ale v současnosti ho dohání vnitřní ekonomické a politické problémy jeho členů a nerozhodnost při vyjednávání uzavření dohody o zóně volného obchodu s Evropskou unií. Jako dobře prosperující sdružení se jeví Pacifická aliance, založená teprve v roce 2011, do níž patří Chile, Kolumbie, Mexiko a Peru. Je nejprogresivnějším a nejaktivnějším uskupením v regionu. Navíc její členové disponují stabilní ekonomickou i politickou situací a investičně otevřenými trhy.

Pojištěný export za víc než pět miliard

V EGAP samozřejmě pečlivě sledujeme vývoj tohoto teritoria a snažíme se exportérům nabízet odpovídající služby a podporu. Za vše mluví úspěšně realizované projekty v Panamě, Argentině, Uruguayi nebo Peru, které souvisí s výstavbou na jihoamerických vodních zdrojích. Jednalo se jak o dodávky vodních turbín do nově stavěných vodních elektráren napříč celým regionem, tak o vodohospodářské stavby v Peru nebo celulózku v uruguayské Puntě Pereiře.

Od roku 2005 jsme pojistili export do zemí Latinské Ameriky za více než pět miliard korun. Zpočátku se pojišťovalo víceméně pouze do Brazílie, Kuby a Střední Ameriky. V posledních letech se ale čeští exportéři více osmělují a pojišťují svůj export i do jiných zemí, konkrétně do Uruguaye, Peru, Chile, Argentiny i Mexika. Právě zde je totiž řada nových obchodních příležitostí.

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2014 na straně 49.

Štítky Pojištění, Latinská Amerika, Asie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.