Jak se připravit na nový ESG reporting firem

Text David Formánek Foto Shutterstock Publikováno

Povinnost transparentně informovat o udržitelnosti podniků má již konkrétní podobu. Podle nových standardů budou muset zprávy vydávat všechny velké podniky. Postupně se bude ESG reporting zřejmě týkat i těch středních a menších, nicméně kvůli jejich častému zapojení v dodavatelských řetězcích velkých firem je pro ně toto téma aktuální již nyní.

ESG reporting je nefinančním výkaznictvím, které má za cíl transparentně informovat o dopadu firmy, jejích podnikatelských aktivit a investic z pohledu udržitelnosti. Mezi prvními subjekty, na něž tato povinnost dopadla, byl bankovní sektor, kdy banky musí informovat o řadě oblastí z hlediska udržitelnosti, a to včetně informací o portfoliu.

Od roku 2024 budou muset podle nové směrnice CSRD podávat zprávy všechny subjekty, které reportují již nyní (banky, velké firmy). Od roku 2025 se tato povinnost začne týkat všech firem, které splňují dvě ze tří kritérií definujících velký podnik. Tedy počet zaměstnanců vyšší než 250, výše celkových aktiv přesahující 20 milionů eur nebo obrat vyšší než 40 milionů eur. Od roku 2026 se tato povinnost rozšiřuje i na SME kotované na burze.

Základem pro tvorbu reportingu je mít jasně definovanou strategii udržitelnosti, která by v ideálním případě měla být součástí té firemní.

Při tvorbě strategie je důležité mít na paměti ESG trendy, které mají vliv na podnikání, prioritizaci klíčových aktivit, jež firma realizuje, pojmenování hlavních „stakeholderů“ a analýzu jejich potřeb (dodavatelé, odběratelé, zaměstnanci, místní samospráva atd.). V každém případě je také třeba začít s výpočtem uhlíkové stopy podniku. Následně si stanovit cíle (KPI), proces sběru dat a reportovat jejich plnění.

Pro lepší orientaci v této problematice se můžete podívat na záznam KB webináře:

Text: David Formánek

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2023 na straně 31.

Štítky ESG, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.