Jak jsme pomohli na svět pěknému projektu v EgyptěOd prvního setkání až k realizaci

Text Michal Řehoř Foto Shutterstock, archiv Sigma Group Publikováno
thumbnail Egypt

Komerční banka má prokazatelné zkušenosti z afrického kontinentu, kde již úspěšně financovala kontrakty českých vývozců. Za jejího přispění v Africe vznikl nový přístav v Tunisu, letiště v Senegalu i nemocnice v Gabonu. Možná i toto hrálo svou roli, když jsme se zhruba před rokem sešli s firmou Sigma Group z moravského Lutína a diskutovali o tom, jak bychom mohli jako banka podpořit jejich exportní projekty.

O čem byla řeč a proč se nám to líbilo

Potkali jsme se tehdy s vedením firmy a jejich první dotaz mířil na možnost banky velmi rychle vystavit záruky spojené s vývozním kontraktem do Egypta a současně podpořit cash flow celého projektu. Jednalo se o dodávku do kaskády čerpadel pro rozsáhlý závlahový projekt Mostakbal.

Kontrakt s egyptskou vládou už byl dojednán a společnost potřebovala bez otálení zahájit jeho realizaci. Bylo tedy potřebné myslet i jednat rychle. Sigma je značka, je to firma s historií, už něco v Africe dokázala, a navíc se jednalo o oblast vodohospodářství, tedy zúrodnění půdy pro posílení potravinové soběstačnosti. To jsme jako banka propagující zelené a sociálně přínosné financování nemohli odmítnout.

Projekt, který posílí potravinovou soběstačnost? To jsme jako banka propagující zelené a sociálně přínosné financování nemohli odmítnout.

Jak to celé probíhalo

Od začátku nám bylo jasné, že se jedná o větší obchodní případ a bude nezbytné do transakce zapojit i pojišťovnu EGAP, ale k tomu potřebujete více času na přípravu, který jsme na začátku neměli. A proto jsme klientovi navrhli řešení ve třech krocích.

Ten první krok byl vlastně něco jako první jisticí úchyt na skále. Zanalyzovali jsme v krátkém čase celý projekt i klienta a navrhli jsme mu přechodné řešení ve formě vystavení akontační záruky na základě dočasného zajištění v jiné formě než pojištění od EGAPu s tím, že pojištění bude sjednáno následně v přesně ohraničeném termínu. Klient s tímto scénářem souhlasil a také EGAP byl ochoten naskočit později do už rozjetého vlaku. Akontační záruku jsme tedy vystavili v požadovaném termínu a paralelně už pracovali na získání potřebného pojištění u EGAPu, a to nejen pro záruku akontační, ale i dvě záruky za dobré provedení a k tomu ještě pojištění k úvěru na financování výroby, které bylo klíčové. Tím, že byl projekt objemově v desítkách milionů eur, bylo zřejmé, že klientovo cash flow potřebuje úvěrově vyztužit.

Než jsme ale stihli spustit třetí fázi s EGAPem, proběhla ještě druhá fáze. Během ní jsme se s klientem dohodli na převzetí a posílení jeho linek jak v oblasti provozního financování, tak i záruk. Stali jsme se tedy hlavním finančním partnerem Sigmy Group, otevřeli záruční linky, poskytli provozní úvěr, a tím jsme si společně otevřeli cestu pro třetí krok, kterým bylo předfinancování výroby pro egyptský projekt. Předexportní úvěr se nakonec v dohodnutém čase podařilo poskytnout a projekt si udržel své plánované tempo.

Jedny z produktů Sigmy Group

Jaký je závěr

Komerční banka je partnerem českých exportérů, umí poskytnout chytrá, komplexní a funkční řešení, která se přizpůsobují potřebě klienta a jsou dodávána v potřebném čase i kvalitě. Klient by měl oslovit banku co možná nejdříve, protože když se vše dobře nastaví už na začátku, ještě než se zafixují podmínky vývozního kontraktu a cash flow, jde všechno snáze. Ale také víme, že „teorie je šedá a zelený je strom života“ a že to v praxi není vždy jednoduše splnitelné, a tento případ budiž toho příkladem. A také důkazem toho, že v KB umíme zvládnout i méně výhodné startovací pozice, a to kreativně, profesionálně, se ctí a ke spokojenosti všech zúčastněných stran.

Text: Michal Řehoř

Foto: Shutterstock, archiv Sigma Group


Michal Řehoř je bankovním poradcem pro specializované financování KB

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2023 na straně 28-31.

Štítky Environment, KB, Egypt

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.