Komerční banka je „doma“ i v Indonésii a Thajsku

Text Lenka Truijensová Foto Shutterstock Publikováno
thumbnail Indonésie thumbnail Thajsko

Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a jeho členské státy představují pro české firmy významný trh s velkým potenciálem obchodní spolupráce. Export z České republiky do zemí ASEAN v posledních letech převyšoval 20 miliard korun ročně a možnosti tohoto regionu nejsou ještě zdaleka vyčerpány. Komerční banka, člen finanční skupiny Société Générale, má bohaté zkušenosti s podporou českých vývozců v jejich exportních obchodních aktivitách po celém světě. Díky široké mezinárodní síti poboček mateřské společnosti má přímý přístup k hlubší a podrobnější informaci o lokálním trhu a podnikatelském prostředí v zemi kupujícího. V teritoriu jihovýchodní Asie je přítomna prostřednictvím poboček Société Générale například v Indonésii a Thajsku.

Pomůže vám exportní odběratelský úvěr

Komerční banka má zkušený tým specialistů exportního financování, který je připraven navrhnout a posoudit vhodné možnosti jednotlivých obchodních případů. Pro financování vývozních kontraktů je jedním z nejčastěji využívaných produktů tzv. exportní odběratelský úvěr (export buyer’s credit). Jedná se o středně až dlouhodobé financování, jehož hlavním specifikem je skutečnost, že úvěr se poskytuje zahraniční společnosti, a to buď přímo kupujícímu (pokud je dostatečně bonitní), nebo jeho bance (tzv. bank-to-bank buyer’s credit).

Exportní odběratelský úvěr je možno poskytnout až do výše 85 % hodnoty vývozního kontraktu. Jako zajištění návratnosti poskytnutého úvěru banka využívá pojištění EGAP, případně pojištění nabízené renomovanými privátními pojišťovnami. V případě pojištění úvěru u EGAPu je většinou nezbytné, aby alespoň polovina hodnoty vývozního kontraktu byla českého původu.

Financování vývozu prostřednictvím odběratelského úvěru má celou řadu výhod i pro českého vývozce. Kromě nesporného zvýšení konkurenceschopnosti jeho zboží díky nabídnutí možnosti atraktivního dlouhodobého financování zahraničnímu kupujícímu je to i zvýšení jistoty zaplacení ze strany zákazníka. Tuto jistotu dává vývozci prostý fakt, že obdrží od banky finanční prostředky přímo na svůj účet ihned po splnění podmínek sjednaných v exportním kontraktu a předložení odsouhlasených dokumentů nutných pro čerpání úvěru.

Závěrem je dobré připomenout rovněž skutečnost, že odběratelský úvěr neblokuje exportérovi jeho úvěrové limity v bankách, jelikož dlužníkem, který nese úvěr ve své finanční bilanci, je jeho zahraniční protistrana.

Text: Lenka Truijensová

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2018 na straně 49.

Štítky Indonésie, Thajsko, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.