Ochranu životního prostředí máme v DNARočně uspoříme 21 800 tun uhlí!

Text David Formánek Foto Shutterstock Publikováno

Sucho, kůrovec, klima, emise… Dnes tolik propírané pojmy, které budí vášně, netečnost, porozumění, nenávist, ale i motivaci lidí něco změnit.

Troufám si říci, že ochrana životního prostředí se stává postupně součástí naší firemní DNA. Nejviditelnější je závazek naší mateřské skupiny Société Générale omezovat poskytování finančních produktů společnostem závislým na těžbě, zpracování či obchodování s uhlím. Je fakt, že 45 % elektrické energie vyrobené v České republice plyne z uhelných elektráren, proto podporujeme investice našich klientů redukující spotřebu elektřiny, a tím přímo snižujeme závislost na uhlí.

Jen v letošním roce jsme ve prospěch klientů podali téměř 50 žádostí o dotace z fondů EU, které vygenerují úsporu 6450 MWh/rok. A to představuje 6100 ušetřených tun uhlí ročně. Dále jsme zafinancovali přes jednu miliardu korun do projektů s podporou Evropské investiční banky a v těchto případech činí úspora 92 000 MWh/rok, což se rovná 15 700 tun uhlí za rok.

Celkem tedy naše projekty uspoří za rok 21 800 tun uhlí. Pro představu to je 436 železničních vagonů. Takhle dlouhý vlak by měřil skoro devět kilometrů!

Navíc jsme založili KB Advisory Point, abychom i v tomto směru pomohli klientům držet krok. Budeme jim pomáhat projekty přímo vymýšlet a odstraňovat případné bariéry pro financování zvýhodněným úvěrem (ale i dotací). Dokážeme je například provést energetickým auditem, nasměrovat k získání energetického posudku nebo štítku budovy.

Komerční banka bez plastů

Měníme i naše vnitřní prostory. Stali jsme se členem iniciativy Dost bylo plastu Ministerstva životního prostředí ČR. Zrušili jsme objednávání vody v PET lahvích a používání jednorázového plastového nádobí. Ročně tak uchráníme naši planetu od více než 70 tisíc PET lahví a 100 tisíc plastových kelímků.

Na střechu kancelářské budovy Komerční banky ve Stodůlkách jsme nainstalovali deset včelích úlů. Naše dvě administrativní budovy v Praze získaly certifikáty potvrzující energetickou úspornost, nainstalovali jsme LED osvětlení a naši vozovou flotilu jsme rozšířili o sedm elektromobilů.

Náš přístup byl mimo jiné v červenci potvrzen i členstvím KB v řadě indexů FTSE4Good. Tato řada indexů je jedním z nástrojů pro investory, kteří chtějí sladit své portfolio s vlastními hodnotami a usilují o investice do společností na základě jejich přístupu k řízení rizik v oblasti životního prostředí a sociální politiky a k firemnímu řízení.

Komerční banka je zatím jedinou společností z České republiky, která je do FTSE4Good Index Series zahrnuta.

Text: David Formánek

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2019 na straně 33.

Štítky KB, Environment

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.