Posilujme imunitu

Text David Formánek Foto Shutterstock Publikováno

O těžkostech, které nám všem přinesly uplynulé měsíce, by bylo zbytečné se znovu rozepisovat. Co ale nemohu opomenout, je nasazení a schopnost zvládnout těžké chvíle napříč celou naší společností. V tomto ohledu jsem hrdý na naše kolegy, kteří po celou dobu nouzového stavu poskytovali klientům služby v plné šíři a byli a jsou jim nadále nápomocni při řešení jejich finanční situace.Čas na změnu?

Čas na změnu?

V mediálním prostoru často zaznívá názor, že z krize vyjdeme posílení. Spíš než posílení si osobně myslím, že vyjdeme jiní. Tato zkušenost nás naučila a bude nadále učit o věcech přemýšlet trochu jinak. Od jednotlivce po firmy, organizace i samotné státy. Zejména naše proexportně orientované firmy, které mají čerstvé zkušenosti s křehkostí globalizovaného světa a světových ekonomik, jsou postaveny před řadu otázek k zamyšlení. Jednou z nich bude zcela jistě jejich další strategické směřování. Dále přehodnocení logistických struktur a s tím související i jejich možná relokalizace blíže k České republice. Tato situace může na druhou stranu pozitivně ovlivnit řadu lokálních subdodavatelů, kteří jsou navázáni právě na velké exportně orientované firmy.

Jak posílit firemní imunitu

Stejně jako nám dostatečná imunita pomáhá vyrovnat se se zdravotními problémy či lépe překonávat nemoci, troufám si říci, že podobnou imunitu mají i firmy. Její základní stavební kameny jsou pochopitelně odlišné, ale ve svém důsledku mohou pomoci překonat nelehká období či dokonce období krizová. Záleží na jejich správném nastavení a fungování. Je to zejména mix finanční stability, kvalitních lidí a adaptabilní výrobní technologie.

Finanční stabilita

Kapitálově silné společnosti s rozumnou mírou finančních rezerv mají vždy snazší pozici při zvládání takovýchto výkyvů. Proto i za běžného chodu je potřeba vytvářet zdroje, které mohou být časem investovány do dalšího rozvoje firmy nebo „investovány“ do prostého přežití nelehkého období, a to bez výrazných ztrát či dokonce ztrát fatálních, vedoucích k ukončení činnosti.

Lidský potenciál

Každá firma stojí a padá s lidmi, kteří ji vedou či v ní pracují. Jsou to spojité nádoby, kdy právě takovéto zkoušky prověří schopnost aktivace lidského potenciálu. Někdy se to neobejde beze ztrát, ale daleko důležitější je schopnost naučit se rychle pracovat v jiném operačním módu, přizpůsobit se novým podmínkám a najít cestu k udržení byznysu nebo ke změně výrobního zaměření či oblasti podnikání.

Výrobní technologie

V posledních letech často skloňované pojmy jako průmysl 4.0, digitalizace atd. nabývají ve světle této krize na daleko větším významu. Digitalizace a adaptabilní výrobní technologie přestávají být pouhou výhodou, ale stávají se téměř nezbytnou součástí byznysu. Jejich univerzálnost či schopnost vytvářet produkty a služby ve změněných podmínkách jsou zásadní pro rychlý restart či minimalizaci ztrát.

Závěrem

Pokud převedu tyto stavební kameny firemní imunity na Komerční banku, musím s potěšením konstatovat, že všechny perfektně fungují. Osobně oceňuji to, jakým způsobem se zintenzivnila a zefektivnila spolupráce kolegů v režimu home office. Řadu obchodních aktivit se podařilo díky on-line spolupráci a nasazení kolegů zrealizovat v řádu dnů či týdnů. Plně se rovněž projevila správnost dřívějšího strategického rozhodnutí digitalizovat naše bankovní produkty a služby. Stejně tak i možnost autentizace a autorizace řady dokumentů vyměňovaných mezi bankou a klientem v on-line režimu. Zkušenosti z uplynulých měsíců tak budou dříve či později akcelerátorem digitalizace téměř v každém byznysu.

Text: David Formánek

Foto: Shutterstock

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2020 na straně 49.

Štítky Nové technologie, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.