Oceánie v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Publikováno
thumbnail Austrálie thumbnail Nový Zéland

Exotický a mimořádně členitý kontinent se rozprostírá v prostoru jižního Pacifiku mezi Asií a Amerikou. Na více než dvaceti tisících ostrovech v něm žije 45 milionů obyvatel, tedy zhruba tolik, jako má Alžírsko nebo Súdán. Pomineme-li Antarktidu, je Oceánie nejméně a nejřidčeji osídleným světadílem.

Austrálie s Novým Zélandem produkují 97 % HDP Oceánie. Celý světadíl by se v žebříčku států podle velikosti hospodářství zařadil na 10. místo za Kanadu. Velká vzdálenost od obchodních partnerů je značnou nevýhodou, protože prodražuje a opožďuje dodávky zboží. Region přesto vyváží hlavně suroviny. Má bohaté zásoby nerostů (uhlí, ropa, zemní plyn, bauxit, zlato a železná ruda v Austrálii, nikl a kobalt na Nové Kaledonii) a vyspělé zemědělství (pšenice, hovězí a skopové maso, ovčí vlna a ovoce).

V dovozu převažují průmyslové výrobky. Na vedlejší straně zobrazujeme import některých komodit IT, které je jednou z příležitostí pro naše vývozce.

POČET OBYVATEL / HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

IMPORT PŘENOSNÝCH POČÍTAČŮ / IMPORT DESEK PLOŠNÝCH SPOJŮ

IMPORT POČÍTAČOVÝCH PROCESORŮ / IMPORT ELEKTRONICKÝCH INTEGROVANÝCH OBVODŮ

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2022 na straně 54.

Štítky Austrálie, Oceánie, Nový Zéland

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.