Oceánie – nejmenší a nejodlehlejší světadíl v obrazu anamorfních map

Publikováno
thumbnail Austrálie thumbnail Nový Zéland

Exotický a mimořádně členitý kontinent se rozprostírá v prostoru jižního Pacifiku mezi Asií a Amerikou. Na více než 20 tisících ostrovech na něm žije 38 milionů obyvatel, což je zhruba tolik, jako má Polsko. Pomineme-li Antarktidu, je Oceánie nejméně a nejřidčeji osídleným světadílem. Daleko největší ekonomiku regionu představuje Austrálie. Společně s Novým Zélandem produkují tyto jediné dvě vyspělé země 96 % HDP Oceánie. Celý světadíl by se v žebříčku států podle velikosti hospodářství dělil o jedenácté místo s Kanadou. Velká vzdálenost od obchodních partnerů je jistě nevýhodou, protože prodražuje přepravu zboží. Přesto vyváží hlavně suroviny. Region má bohaté zásoby nerostů (uhlí, ropa, zemní plyn, bauxit, zlato a železná ruda v Austrálii, nikl a kobalt na Nové Kaledonii) a vyspělé zemědělství (pšenice, hovězí a skopové maso, ovčí vlna a ovoce).

V dovozu převažují průmyslové výrobky. Import některých, z hlediska českých výrobců nadějných komodit zobrazujeme na anamorfních mapkách.

Anamorfní mapa - Hrubý domácí produkt / Počet obyvatel

Anamorfní mapa - Import letounů a ostatních letadel o vlastní hmotnosti do 2000 kg / Import zabezpečovacích, signalizačních a řídicích zařízení pro kolejovou dopravu

Import tříkolek, koloběžek, šlapacích aut / Import přístrojů pro mechanoterapii, léčebných dýchacích a psychotechnických přístrojů

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2015 na straně 34—35.

Štítky Austrálie, Nový Zéland, Oceánie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.