Jižní Asie – region z podhůří Himálaje v obrazu anamorfních map

Publikováno
thumbnail Indie

Každý šestý člověk pochází z jižní Asie, hustě zalidněné oblasti, která je po subsaharské Africe druhou nejchudší na světě. Snad v tom sehrála významnou roli vysoká etnická rozmanitost, čítající přes dva tisíce entit, a to od mnohamilionových národů až po malé kmeny. Dnes lze pozorovat velmi nízkou hospodářskou integraci uvnitř regionu. Ekonomové dokonce tvrdí, že je nejnižší na světě, což dokládají faktem, že obchod mezi státy jižní Asie představuje pouhá 2% HDP regionu. 

Ovšem rychle rostoucí ekonomiky, především Indie a Pákistánu, dávají naději do budoucna. Jedním z klíčových sektorů je energetika, proto jsme se na ni zaměřili v naší nabídce anamorfních map.

Anamorfní mapa - Hrubý domácí produkt / Počet obyvatel

Anamorfní mapa -  Import elektrických transformátorů, statických měničů a usměrňovačů / Import kontrolních zařízení a rozvaděčů elektrické energie

Anamorfní mapa - Import klimatizačních zařízení / Import parních turbín

Článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 1 / 2013.

Štítky Asie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.