Blízký východ v obrazu anamorfních map

Publikováno
thumbnail Spojené arabské emiráty thumbnail Izrael thumbnail Írán thumbnail Irák thumbnail Jordánsko

Jihozápad Asie, který sousedí s Evropou i Afrikou, označujeme za kolébku civilizace. Příznivé podnebí, úrodná půda i dostatek vody z velkých řek předurčil region k tzv. neolitické revoluci, kdy se lidé poprvé měnili z lovců a sběračů v zemědělce. Usadili se, pěstovali plodiny, chovali zvířectvo a zakládali první města. Po tisíce let byla tato oblast nejvyspělejší na Zemi. Dodnes je atraktivní. A to i přes četné ozbrojené konflikty, které mají vesměs původ ve střetu náboženství (křesťanství, judaismus, islám a jeho formy – šíité vs. sunnité).

Hospodářsky nejrozvinutější stát regionu představuje Izrael, který paradoxně disponuje nejchudšími přírodními zdroji. Možná i tento fakt přispěl k nasměrování země k velkorysým investicím do vědy a výzkumu. Izrael se pyšní nejvyšším počtem start-upů hned po USA i jedním z nejnižších zahraničních dluhů na světě. Šekel patří do elitní skupiny 17 měn, jež se obchodují na světových burzách. Populačně i územně největší země regionu – Írán – má hospodářství založené především na nerostném bohatství. Z větší části podléhá státní kontrole a nabírá dech po uvolnění mezinárodních sankcí v roce 2015.

V regionu, který z 80 % tvoří pouště a polopouště, má obyčejná voda velkou hodnotu. Proto jsme se ve výběru mapek na vedlejší stránce zaměřili hlavně na komodity, jež souvisí s vodním hospodářstvím.

Amorfní mapa - Hrubý domácí produkt / Počet obyvatel

Amorfní mapa - Import čerpadel na kapaliny / Import optických vláken a kabelů z optických vláken

Amorfní mapa - Import plastových trubek / Import strojů a přístrojů k filtrování nebo čištění vody

 

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2017 na straně 60-61.

Štítky Izrael, Írán

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.