Oceánie v obrazu anamorfních mapZdroj: ANTECOM

Publikováno
thumbnail Austrálie thumbnail Nový Zéland

Nejmenší zeměpisný celek se rozprostírá v oblasti jižního Pacifiku mezi Asií a Amerikou. Na více než 20 tisících ostrovů a v Austrálii žije celkem 42 milionů obyvatel, což je tolik, jako má Ukrajina. Pomineme-li Antarktidu, je Oceánie nejméně a nejřidčeji osídleným světadílem.

Největší ekonomiku regionu představuje Austrálie. Společně s Novým Zélandem produkují tyto jediné dvě vyspělé země 97 % HDP Oceánie. Celý světadíl by se v žebříčku států podle velikosti hospodářství dělil o desáté místo s Kanadou.

Ve vývozu zemí Oceánie převažují hlavně suroviny, v dovozu průmyslové výrobky. Import některých zobrazujeme.

Počet obyvatel / Hrubý domácí produkt

Import zavlažovacích zařízení / Import strojů nebo přístrojů k filtrování nebo čištění vody

Import sekaček na trávu k úpravě trávníků, parků nebo sportovních ploch / Import plastových trubek, potrubí a hadic

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2019 na straně 44.

Štítky Austrálie, Nový Zéland, Oceánie

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.