Česká republika na Mezinárodním strojírenském veletrhu prezentovala novou vizi, založenou na inovacích

Text MPO a BVV Foto archiv MPO a BVV Publikováno

Hlavním tématem 61. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu byl Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby. Tradiční koncept partnerské země MSV získal novou podobu, když se do této pozice dostala letos Česká republika. Vůbec poprvé tu pod jednou střechou představila hned třináct státních organizací, které podporují tuzemský byznys. A to v České národní expozici nazvané Czech Republic: The Country For The Future. Veletrhu se zúčastnilo 1662 vystavujících firem z 30 zemí. Za pět dní si expozice prohlédlo více než 81 tisíc návštěvníků.

Pod společnou vlajkou

„Česká národní expozice byla středobodem pavilonu Z. Hlavní témata letošního MSV Průmysl 4.0 a digitální továrna jsou MPO zvlášť blízká, málokterá země totiž disponuje takovým množstvím schopných lidí jako my. Je třeba to dát světu vědět, což také děláme. Kybernetika a automatizace vše zrychluje a mění dosavadní postupy a zvyky. Zcela nové výzvy pro průmysl, ale i celou ekonomiku a společnost přináší navíc umělá inteligence. I z toho je patrné, že výzkum, vývoj a praxe mají k sobě čím dál tím blíž, navíc světová konkurence nás nutí daleko rychleji zavádět všechny inovace do praxe,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Součástí České národní expozice byla také zóna startupových technologických firem, ukázky virtuální reality a množství doprovodných akcí včetně seminářů, například o tom, jak stát podpoří rozvoj umělé inteligence, či o využití blockchainové technologie v podnikání.

Veletrhy Brno během MSV představily koncept festivalu Start Me Up, který připravují ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jeho cílem je propojit start-upy a inovační firmy s potenciálními zákazníky i investory, kteří se tradičně strojírenského veletrhu účastní. Festival Start Me Up by se měl konat souběžně s MSV 2020.

Ukázka cirkulární ekonomiky

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v národní expozici rovněž představilo unikátní 3D sochu Kaleidoskop z recyklovatelného materiálu. Šlo o vítězné umělecké dílo, které vzešlo ze studentské soutěže Digitální továrna. „Soutěží jsme ukázali, že lze propojit studium a kreativitu s praxí, tedy reálným uplatněním. Životní koloběh 3D sochy je hezkým příkladem cirkulární ekonomiky. Tedy ukázkou společenské odpovědnosti vůči dalším generacím,“ uvedl Karel Havlíček.

Na aukci ve Hvězdárně Brno, kde nechyběla ani autorka, studentka Ekin Ünlü z Technické univerzity v Turecku, se dílo vydražilo za 166 tisíc korun a novou majitelkou se stala Alice Undus ze společnosti Aero Vodochody Aerospace. Získané finanční prostředky pomohou s rozjezdem studentského start-upu, který se zabývá recyklací plastu v architektuře a realizuje výzkumné projekty v rámci cirkulární ekonomiky.

Součástí České národní expozice byla také prezentace nazvaná Oběhové hospodářství a průmysl. Jde o interaktivní mapu ČR, v níž mohli návštěvníci označit sídlo firmy, obec či školu, které se zabývají cirkulární ekonomikou či se ji chystají zavést. Zároveň se lidé mohli zapsat do knihy Archa cirkulární ekonomiky České republiky. Vlaječky na mapě ČR a zápisy do archy přibývají, což dokladuje zvyšující se zájem o dané téma.

Během MSV Karel Havlíček rovněž oficiálně vyhlásil už čtvrtý ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje a představil vítěze třetího ročníku. Soutěže se od roku 2017 zúčastnily stovky organizací, od výrobních podniků, stavebních firem přes obce a města po studenty VŠ a žáky všech stupňů vzdělávacích zařízení. Výsledkem jsou mimo jiné příklady dobré praxe, které mohou inspirovat k přeměně odpadů na zdroje i všechny ostatní.

Umělá inteligence

Právě na MSV vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podepsal také další memoranda o podpoře a spolupráci v oblasti umělé inteligence (artificial intelligence – AI). Tentokrát s představiteli brněnského Vysokého učení technického a Masarykovy univerzity Brno. Aby technologie lidem co nejvíc usnadnily život a Česká republika získala jedno ze čtyř plánovaných evropských center excelence, spolupráce státu, odborných univerzitních týmů i podnikatelských svazů v oblasti AI tedy významně posiluje. Obdobná memoranda letos v srpnu podepsali zástupci Českého vysokého učení technického, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy se Svazem průmyslu a dopravy.

V umělé inteligenci má Česká republika šanci hrát světový prim. „V AI jsme na světové špičce, nebojíme se to říct a děláme vše pro to, abychom se ještě zlepšili, a tím posunuli tuzemské hospodářství směrem k ekonomice založené na přidané hodnotě,“ shrnuje Karel Havlíček.

Podpora našich investorů v zahraničí

Vzbudit zájem českých podnikatelů o indický trh a informovat o připravovaném Českém průmyslovém klastru (CIC), jenž usnadní firmám byznys v Indii. To byl cíl semináře, který na veletrhu připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. „Indie je druhou nejlidnatější zemí světa s fungující tržní ekonomikou, s níž má ČR tradiční obchodní vztahy. Přesto se vzájemný obchodní obrat pohybuje na relativně nízké úrovni 1,5 miliardy amerických dolarů ročně. Možnosti, které oba trhy nabízejí, se zdaleka nevyužívají tak, jak by mohly. Situaci má pomoci zlepšit připravovaný Český průmyslový klastr. Může se jednat o pilotní projekt podpory našich investorů v zahraničí,“ objasnil důvody vzniku tohoto projektu Karel Havlíček.

Zdroj: MPO a BVV

Foto: archiv MPO a BVV

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 5 / 2019 na straně 56-59.

Štítky Inovace, MPO, Průmysl 4, digitalizace, MSV

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.