Jak Češi pomáhají vzdělávat (nejen) v Americe nové odborníky pro 21. století

Text Sabrina Plisková Foto archiv HFCE Publikováno
thumbnail USA

Při tvorbě vzdělávacího programu Horizon Hydrogen Grand Prix (H2GP), který seznamuje studenty středních škol se základy obnovitelných zdrojů energie a vede je až k vytvoření vlastního vodíkem poháněného RC modelu automobilu a k závodům na světové úrovni, nás inspirovalo americké školství. Tedy konkrétně jejich STEAM koncept. S-science, T-technology, E-engineering, A-art, M-math nás od té doby provádí vším, co děláme. A můžeme s jistotou říct, že americké školství je v této oblasti nejdál na světě. Dokazuje to také fakt, že program H2GP je v amerických školách čtyři hodiny týdně plnohodnotnou součástí výuky, zatímco v Evropě patří stále k mimoškolním aktivitám.

Společnost Horizon Fuel Cell Europe (HFCE) byla založena v roce 2011 jako výhradní distributor edukativních pomůcek pod vlastní značkou Horizon Educational. Zaměřuje se na vzdělávání studentů základních a středních škol po celém světě v oblasti obnovitelných zdrojů energie s důrazem na vodíkové technologie. Původně evropská distribuční síť měla za cíl přiblížení singapurské centrály zákazníkům a lepší pochopení jejich potřeb. Tento model se osvědčil a HFCE získala během dalšího roku distribuční práva v celé Evropě, Africe, Asii a na Středním východě. Celosvětovým lídrem se stala hned o dva roky později, kdy získala výhradní distributorská práva pro americký trh.

Vznik této rozsáhlé distribuční sítě motivoval změnu celého business modelu. Do té doby byla společnost dodavatelem samotného hardwaru, ale pro zajištění potřeb moderních vzdělávacích systémů je nutné dodávat komplexní řešení. Právě vstup na americký trh ukázal potřebu zařazení produktů do ucelených edukativních materiálů, které by byly psané na míru vzdělávacím osnovám. Ve spolupráci s evropskými a americkými učiteli tak vznikly učebnice, pracovní sešity pro studenty, podrobné průvodce pro učitele a videoprůvodce jednotlivými částmi výuky.

Learning by doing

Zpětná vazba byla fantastická, ale my jsme chtěli jít ještě dál a STEAM Education, respektive „learning by doing“, se ukázalo být správnou cestou. Pro středoškolské studenty jsme vytvořili vzdělávací program Horizon Hydrogen Grand Prix (H2GP), který je provází od základů obnovitelných zdrojů energie přes design a inženýrství až po vlastní vodíkem poháněné auto a světový finálový závod.

Také proto jsme se rozhodli vytvořit v Americe dceřinou společnost se sídlem v Los Angeles ve státě Kalifornie. Toto místo jsme nevybrali náhodně. Kalifornie je sama o sobě nejprogresivnějším státem USA v oblasti investic do nových technologií. Zároveň je také jednou z nejznečištěnějších oblastí v USA. Snad proto má nejhustší síť vodíkových stanic a v době, kdy jsme americkou společnost zakládali, tam sídlila také Toyota – největší výrobce osobních automobilů ve Spojených státech a lídr v rozvoji využití vodíkových technologií pro automobilovou dopravu.

Zlomový byl rok 2016, kdy nás zástupci Toyoty oslovili, že by rádi investovali do vzdělávání právě v oblastech, jimiž se zabýváme. Tento krok nebyl ničím překvapivým, i oni si uvědomují, jak důležité je vychovávat nové odborníky pro výzvy 21. století. Studenti, kteří projdou naším programem, totiž prožívají obrovský vzdělávací progres, ale zároveň si také osvojí dovednosti, jako je týmová práce, schopnost prosadit se, kreativně řešit problémy, vyvíjet nové přístupy a technologie a v neposlední řadě je výborně prezentovat. I to je totiž součástí H2GP, a pokud v čemkoli ze zmíněného selhávají, nemají na světové ani národní úrovni žádnou šanci.

Podnikat v Americe je příležitost, ale také výzva

Podnikání v USA s sebou přináší spoustu příležitostí, ale také výzev. Nejvyšší vedení společnosti sídlí v Evropě, a proto bylo nutné počítat s mnoha rozdíly napříč celým světem. Spojené státy jsou v tomto ohledu velmi specifické. Museli jsme se vypořádat s jiným právním systémem a ještě s dalšími systémy, které si nastavují jednotlivé státy samostatně. V USA například neexistuje výpovědní lhůta a podobně. Zásadní je tedy výběr zaměstnanců. Je nutné jim stoprocentně důvěřovat, což je ale složité. Komunikace je značně ztížená časovým posunem i odlišnou mentalitou, na jiném kontinentu se prostě velmi těžko buduje dobrá pozice.

Toto vše jsme nejvíc pocítili v době koronavirové krize. Obchod se ze dne na den v podstatě zastavil – školy se až do odvolání uzavřely. Byli jsme nuceni okamžitě přemýšlet úplně jinak, než jsme byli zvyklí. Uzavřely se hranice a neměli jsme ani dostatek informací, byli jsme odkázáni pouze na ty z médií či od našich zaměstnanců. Museli jsme zrušit část národních finále a především finále světové. A v neposlední řadě jsme byli nuceni přehodnotit finanční řízení společnosti.

Mimo výše zmíněné problémy byla koronavirová krize zkouškou ohněm i pro naši společnost jako takovou. Přibližně před rokem bylo totiž vyměněno vedení a jednatelem a většinovým majitelem se stal Kamil Jelínek. Díky jeho krokům měla společnost na začátku krize dostatek využitelných finančních prostředků, tudíž jsme nebyli v napětí, které by mohlo ohrozit naše fungování. Jako ekonom byl schopen okamžitě přeplánovat budget i objednané zboží a zavést úsporná opatření zejména v oblasti provozních nákladů.

Krize nám přinesla pozitiva

Dá se říct, že na nás krize měla ozdravný účinek, protože došlo k zefektivnění operací v rámci společnosti a zároveň jsme si ověřili vztahy s našimi partnery, kteří na nás nezanevřeli a byli s námi v intenzivním kontaktu. Téměř na denní bázi probíhala komunikace také s našimi dodavateli, které jsme díky platební morálce bez problému přesvědčili o stabilitě naší společnosti. Na druhou stranu jsme lépe poznali i naše zákazníky. Kvůli riziku druhotné platební neschopnosti jsme se více zaměřili na monitoring jejich platební morálky a na základě jeho výsledků jsme upravili splatnosti, případně snížili kreditní limity. S některými zákazníky jsme se individuálně dohodli na splátkovém kalendáři jejich dluhů. Díky tomu, že jsme byli v úzkém kontaktu se všemi, kteří jsou součástí našeho podnikání, jsme se dokázali domluvit tak, abychom společně krizi přestáli. Nezapomněli jsme ani na monitoring konkurence. Každá krize se totiž dotkne i jiných společností a může přinést zajímavé příležitosti k akvizici.

Často jsem kolem sebe slýchala, že marketingová oddělení a oddělení prodeje při pandemii takzvaně neměla co na práci. To však rozhodně nebyl náš případ. Naše marketingové oddělení spolu s oddělením pro rozvoj programů a s oddělením obchodním zcela intuitivně vytvořily pracovní skupinu. Rozhodli jsme se využít krizi ve svůj prospěch a pojmout situaci tak, abychom do dalšího školního roku vstoupili lépe připraveni než kdykoli předtím. Začali jsme intenzivně pracovat na zcela nových webových stránkách, na jejichž vývoj bychom v plném provozu neměli tolik času. Zároveň jsme kompletně rebrandovali všechny materiály a vytvořili jsme nový katalog. Ale především jsme si uvědomili, že výuka může probíhat i jinak než ve školních lavicích.

Koronavirová krize nás přivedla na nové myšlenky, které jsme přetvořili v příležitosti.

Nový program H2DIY a Education at Home

Rozhodli jsme se proto vytvořit zcela nový program jako jakýsi předstupeň velkého závodu Horizon Hydrogen Grand Prix. Nový program Horizon Hydrogen DIY Race (H2DIY) je určen žákům základních škol, jejichž cílem je sestavit z dodaných součástek malé vodíkové auto z jakéhokoli recyklovatelného materiálu, samozřejmě s podporou našich videonávodů a výukových podkladů. A protože většina z nás přežívala karanténu doma s malými dětmi, vytvořili jsme také alternativu pro naši novou prodejní sekci – Education at Home.

Není pochyb, že jsme učinili velký krok kupředu, stála před námi však ještě jedna výzva. Jak můžeme v budoucnu pořádat světové závody, aniž bychom přepravovali desítky studentů přes oceán? On-line přenosem z jakéhokoli koutu světa. Tato myšlenka je zatím v počátcích, ale do budoucna si umím představit, že uspořádáme závod na pěti kontinentech v jeden okamžik, zatímco diváci jej mohou interaktivně sledovat na svém tabletu či v televizi. Někteří závodníci budou mít ráno, někteří večer a někteří noc, ale pevně věřím, že jejich kreativní srdce budou tento diskomfort považovat za skvělé dobrodružství. Ve Francii jsme již závodili potmě a reakce studentů byly úžasné.

Text: Sabrina Plisková

Foto: archiv HFCE

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 3 / 2020 na straně 32-34.

Štítky Vzdělávání, USA

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.