Podporujeme export české vědy a výzkumuKnow-how však zůstane v Česku

Text TA ČR a EGAP Foto archiv ÚJV Řež Publikováno

Jak probíhá projekt podpory exportu vědy a výzkumu v praxi? Vždy na začátku roku experti TA ČR a EGAP z databáze Starfos vybírají projekty z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které byly podpořeny státem, jsou již ukončeny a mají potenciál uspět na trhu. Záměrem není prodávat do zahraničí licence nebo patenty, ale výrobky s vysokou přidanou hodnotou, s možností komerčního uplatnění výsledků projektů. Tedy naopak know-how zachovat v České republice. Poté se širším seznamem projektů zabývají zástupci všech institucí zapojených do memoranda o spolupráci (viz inbox), kteří vyberou několik nejnadějnějších.

Jejich řešitele pak TA ČR a EGAP osloví s dotazem, zda mají o zařazení do projektu zájem. Pokud ano, následuje osobní komunikace. Zjišťuje se, jaký typ pomoci autoři projektu potřebují – některé firmy hledají výrobce, jiné zahraniční odběratele, další uvítají informace z teritoria, na kterém hodlají projekt uplatnit.

Máte zájem zapojit se do projektu podpora exportu VaV i vy? Pište na adresu: export@tacr.cz

ÚJV Řež cílí na vodíkové technologie

Cílem projektu Ústavu jaderného výzkumu Řež, který probíhal v úzké spolupráci s Ústavem anorganické technologie pražské VŠCHT a získal podporu v rámci programu Epsilon Technologické agentury ČR, byl výzkum, vývoj a ověření funkce zařízení pro konverzi elektrické energie prostřednictvím alkalické elektrolýzy vody.

„Proces membránové alkalické elektrolýzy jsme zvolili především proto, že umožňuje vyloučit negativní vlastnosti technologií elektrolýzy vody, což je vysoká cena katalyzátoru a elektrolytu a korozní náročnost prostředí. Má potenciál splnit technické a ekonomické parametry na komerční jednotku využitelnou v systému pro akumulaci elektrické energie,“ říká Aleš Doucek, vedoucí oddělení Vodíkové technologie a inovace v energetice ÚJV Řež. Ústav jaderného výzkumu Řež se oboru vodíkových technologií a inovací v České republice věnuje už více než deset let. Jejich nástup u nás je úzce spojen s jeho projektem trojitě hybridního vodíkového autobusu (TriHyBus) a neveřejné plnicí stanice v Neratovicích.

V oblasti bezemisní dopravy se ústav aktuálně věnuje prototypu vodíkové plničky pro malá vozidla. Ústav také pracuje na vývoji vodíkového prodlužovače dojezdu bateriových elektrovozidel, který je určen zejména pro ekologický provoz vozidel ve směnném provozu – užitková vozidla v centrech měst, malá plavidla nebo manipulační techniku.

Kromě dopravních aplikací se v ÚJV Řež řeší i využití vodíku v energetice. Mezi už realizované projekty v této oblasti patří například pilotní projekt pro ukládání energie z fotovoltaických panelů do vodíku, zahrnující vlastní malou solární elektrárnu se zásobníkem vodíku, nebo vysokoteplotní vodíková smyčka.

Budoucnost využívání energie s domácí baterií EnergyCloud

Akciová společnost EnergyCloud přináší řešení v podobě domácí baterie, která umožňuje akumulovat energii z obnovitelných zdrojů (solární panely, větrné či geotermální elektrárny) i z elektrické sítě. Uloženou energii lze pak přeměnit do podoby vhodné pro napájení spotřebičů v domácnosti nebo pro zálohování kritických systémů, jako jsou například nemocnice, bankovní systémy či dopravní dispečink. Domácí baterie také podporuje stabilitu elektrické sítě, jelikož dokáže krátkodobě pokrýt zvýšenou spotřebu energie.

S možností ukládat energii z obnovitelných zdrojů i ze sítě (hlavně v době nízkého tarifu) do akumulátorů v bateriové stanici souvisí významné snížení výdajů za elektřinu. Kromě této levně získané energie totiž použití bateriové stanice umožňuje snížit maximální proud odebíraný z elektrické sítě, a tím i fixní část účtu za elektřinu.

Komplexní systém EnergyCloud integruje také výkonnou nabíječku elektromobilů, která je až 15x rychlejší než konvenční řešení běžně používané v domácnosti. Pro monitorování aktuálních parametrů a stavu systému (spotřeba domácnosti, úroveň nabití baterií, výroba solární energie) slouží přehledná aplikace pro iOS či Android.

Mezi důležité funkce bateriové stanice patří také možnost jejího zapojení do tzv. virtuální elektrárny. Tento koncept využívá menší decentralizované zdroje energie pro zajištění stabilní a bezpečné elektrické sítě s důrazem na silné zapojení obnovitelných zdrojů. Bateriové stanice díky svým akumulačním schopnostem umožňují také omezit provoz generátorů energie pokrývající zvýšenou spotřebu v síti (dopolední a večerní špička).

Zdroj: TA ČR a EGAP

Foto: archiv ÚJV Řež

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 4 / 2020 na straně 62-63.

Štítky Věda a výzkum, Export

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.