Asociace dojednává podmínky pro malé exportéry do Japonska, Kuvajtu a Číny

Publikováno

V uplynulých dnech došlo k dalším jednáním mezi zástupci AMSP ČR a velvyslanci mimoevropských zemí, které jsou pro naše vývozce perspektivními destinacemi.

Kuvajtské firmy zajímají nové technologie

Nejdříve se setkal předseda asociace Karel Havlíček s kuvajtským velvyslancem Aymanem Aladsanim a s kuvajtským ministrem průmyslu a obchodu a současně vicepremiérem kuvajtské vlády Abdulmohsenem Al-Medeijnem. Součástí jednání bylo nejen shrnutí dosavadních aktivit vzájemného obchodu, ale i konkrétní poptávky kuvajtských společností zaměřené jak na tradiční tuzemská odvětví, tak na nové technologie.

Exportní fórum ve spolupráci s japonským velvyslanectvím

V dalších dnech byli předseda AMSP ČR Karel Havlíček a generální ředitelka asociace Eva Svobodová přijati japonským velvyslancem Tetsuem Yamakawou. Jednání se mimo velvyslance a kancléře japonské ambasády Akira Sata zúčastnil tým japonského velvyslanectví zodpovědný za obchodní aktivity a rovněž ředitel Japan External Trade Organization (JETRO).

Japonsko má velký zájem o prohloubení spolupráce na úrovni malých a středních firem. Byla dohodnuta řada společných aktivit včetně přípravy Exportního fóra pro MSP, které začíná připravovat AMSP ČR ve spolupráci s japonským velvyslanectvím. Právě japonského velvyslance velmi zaujala poslední aktivita asociace, zaměřená na podporu žen v podnikání, která mimo jiné plně koresponduje se strategií současné japonské vlády.

Na setkání navázala červnová návštěva Japonska Karla Havlíčka, v jejímž rámci se setkal s významnými představiteli japonského byznysu, univerzitní a institucionální sféry.

Boj proti problémovým čínským dodavatelům

Týmy AMSP ČR a Velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR připravily dále oficiální setkání vedení asociace s novou čínskou velvyslankyní, paní Ma Keqing. Hovořilo se nejen o vzájemných obchodních a investičních aktivitách, ale rovněž o množících se stížnostech tuzemských firem na čínské obchodní partnery. Začíná se totiž opakovaně stávat, že méně zkušení tuzemští exportéři si předplatí zboží, které přijde v naprosto odlišné kvalitě, v některých případech se dokonce jedná i o zcela odlišný produkt, ve zlomkové ceně předplacené čínské dodávky. AMSP ČR požádala velvyslankyni o součinnost a současně je připravena problémové dodavatele a jejich představitele zveřejňovat.

ZDROJ: AMSP ČR

 

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.