Program Inostart podpoří inovace v malých a středních firmách

Publikováno

Inostart je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce, ze kterého je vyčleněn grant ve výši 10 milionů švýcarských franků (cca 210 mil. Kč).

Inostart je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce, ze kterého je vyčleněn grant ve výši 10 milionů švýcarských franků (cca 210 mil. Kč). Byl vyhlášen v září 2012 jako pilotní program v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a nyní se jeho působnost rozšířila na celé území ČR, přičemž bude trvat až do konce roku 2016. Při této příležitosti dochází i k dalším změnám v programu, konkrétně se jedná zejména o možnost využít poradenské služby ještě před uzavřením úvěrové smlouvy (při přípravě projektu) a dále rozšíření i na společnosti střední velikosti, neboť doposud byl otevřen jen pro malé podnikatele.

Na podporu podnikatelů je využita kombinace veřejných a soukromých zdrojů. Z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce podnikatelé získají podporu formou záruky za úvěr (poskytuje Českomoravská záruční a rozvojová banka), další podpora má formu poradenství (poskytuje GRANTIKA České spořitelny), úvěry podnikatelům poskytuje Česká spořitelna z vlastních prostředků.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.