AMSP ČR zahajuje historicky největší podporu podnikatelů na venkově

Publikováno

Rok venkova 2017. Tak pojímá Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR letošní rok, který je zaměřen na rozvoj venkovských obchodů, restaurací, penzionů, farem, řemeslníků, drobných pěstitelů a lokálních producentů. Za podpory prezidenta ČR, předsedy vlády, rozhodujících rezortů a více než třiceti profesních spolků a organizací spojených s venkovem chystá AMSP ČR desítky regionálních aktivit a celou řadu legislativních opatření. Zvýhodněné úvěry a záruky, snížení administrativy provozovnám v obcích, speciální dotační programy, motivační opatření pro zaměstnavatele a začínající podnikatele nebo zvýšenou podporu rodinných podniků a farem. To jsou jen některé návrhy, které by měly v důsledku snížit vylidňování venkova.

Důležitou aktivitou bude zviditelňování podnikatelů na venkově. Ve spolupráci se skupinou MAFRA, magazínem TRADE NEWS, Českou televizí nebo Českým rozhlasem připravujeme doslova smršť informací o podnikání na vesnicích. Už nyní můžeme prozradit, že navazujeme na mimořádně úspěšné Toulky za cechy a řemesly, které jsme připravili v minulém roce, a pro ČT1 i letos připravujeme exkluzivní letní seriál Toulky českým venkovem, kde Iveta Toušlová a Josef Maršál představí desítky podnikatelů z obcí všech regionů.

Hlavní projekty, které podpoříme v Roce venkova:

…a teď česky

Ve spolupráci s jedenácti profesními spolky se cíleně zaměříme na lokální producenty a pěstitele. Cílem není pouze přímá podpora místních podnikatelů, ale hodláme se zasadit o to, aby se využívání regionálních potravin a surovin pro jejich výrobu stalo celospolečenským tématem.

Fandíme řemeslu

Třináct řemeslných cechů koordinovaných AMSP ČR naváže na mimořádně úspěšný Rok řemesel 2016 a budeme pokračovat ve velké legislativní a mediální aktivitě pro podporu tuzemských cechů, řemeslníků a tradičních profesí, tentokrát především těch aktivních na venkově.

Malý obchod a gastro

Zaměříme se na snížení administrativních požadavků na malé obchodní a restaurační provozovny na venkově. Navrhneme legislativní opatření pro podporu vodní turistiky a agroturistiky umožňující rozvoj podnikání v dotčených obcích.

Rodinná firma a farma

Ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství budeme pokračovat ve sdružování rodinných podniků a farem, jejich vzdělávání, vyhlašování soutěží o nejlepší rodinnou firmu a farmu a vytváření specifické podpory tohoto segmentu. K tomu budou sloužit i námi navržená ukotvení rodinného podnikání do české legislativy.

Svou cestou

Navazujeme na naše dlouhodobé aktivity podpory začínajících podnikatelů a podnikatelek, v jejichž rámci cíleně motivujeme k zakládání nových firem a živností a vytváříme jim grantové, mentorské a vzdělávací zázemí. V roce 2017 se aktivity zaměří specificky na začínající firmy a živnostníky na venkově.

Zdroj: AMSP ČR

Celý článek najdete v tištěné verzi TRADE NEWS 1/2017 na str. 7.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.