Udržujeme řemeslo nad vodou

Publikováno

Na konci loňského roku se na druhých stupních základních škol rozběhly řemeslné kroužky, které iniciovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ruku v ruce s profesními spolky. Pilotní projekt připravila AMSP ČR ve spolupráci se SOŠ stavební a zahradnickou na Jarově a Hospodářskou komorou hl. města Prahy. Probíhá za podpory MŠMT a už má své první absolventy mezi žáky pražských základních škol.

To by mohla být dobrá zpráva pro skomírající řemeslné obory. Podle analýzy AMSP ČR ubylo totiž za poslední dekádu v oboru truhlář 49 % absolventů, v oboru čalouník dokonce 80 %. Kritická situace je ale i v oborech potravinářských, například vyučených pekařů máme za posledních deset let o 44 % méně, řezníků a uzenářů je méně o 60 % a třeba u výstavního pivovarnického oboru je úbytek sladovníků dokonce stoprocentní, neboť v roce 2015 neevidujeme žádného absolventa.

Miroslav Janeček, ředitel Střední odborné školy stavební a zahradnické, k tomu uvádí: „Řemeslníci a technici budou v Česku i v celé Evropě stále více potřeba. Vyspělé země se již delší dobu začínají vracet k učňovskému školství, přitom v minulosti se zdálo, že učni úplně zmizí. Mladí lidé měli totiž sedět co nejdéle ve školních lavicích a rozšiřovat si své znalosti z matematiky, biologie, fyziky, jazyků. Manuální činnosti ze základních škol úplně vymizely. Střední učňovské školství, tzn. školství úzce propojené s firmami, s řemesly, s praxí, obtížně hledá žáky, kteří by měli při zahájení studia alespoň minimální manuální návyky. Přesto se ale zájem o řemeslné učební obory mezi žáky základních škol a rodičovskou veřejností pomalu zvyšuje. Všichni okolo sebe totiž vidí, že opravdu kvalitní a spolehlivý řemeslník je váženým a uznávaným člověkem.“

To potvrzuje i Roman Pommer, prezident Cechu obkladačů ČR a předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy: „Pokud chceme změnit žalostnou situaci v učňovských oborech, musíme především vtáhnout do hry rodiče žáků základních škol. Ti musí pochopit, že pokud je jejich potomek manuálně zručný a prakticky laděný, potom má s dobrým profesním oborem větší šanci na uplatnění než jako podprůměrný absolvent vyššího vzdělání. Proto se snažíme, aby probíhající řemeslné kroužky zaujaly nejen žáky, ale také jejich rodiče.“

Projekt řemeslných kroužků byl jako součást projektu ROK ŘEMESEL 2016 financován dle Rozhodnutí MŠMT č. 27263/2016-1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2016.

Zdroj: AMSP ČR

Celý článek najdete v tištěné verzi TRADE NEWS 1/2017 na str. 8.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.