HANNOVER MESSE 2017 (pondělí 24. - pátek 28. dubna)

Publikováno

Bezplatné elektronické vstupenky pro čtenáře magazínu TRADE NEWS

Čtenářům časopisu TRADE NEWS nabízíme bezplatné elektronické vstupenky (eTickets) - permanentní vstupenky platné po celou dobu konání veletrhu. Zde je odkaz pro získání bezplatných permanentních elektronických vstupenek (eTickets) k návštěvě veletrhu HANNOVER MESSE 2017: http://www.hannovermesse.de/promo?g6hgt

Kliknutím na odkaz se dostanete přímo k registračnímu formuláři, přes který si elektronické vstupenky (eTickets) zaregistrujete/aktivujete. Po zaregistrování/aktivaci obdržíte od veletržní správy Deutsche Messe v příloze e-mailu v pdf souboru osobní vstupenku na Vaše jméno, kterou si vytisknete ve formátu A4 na tiskárně počítače a předložíte ji při vstupu na výstaviště. Další informace k registraci vstupenek jsou k dispozici na internetové stránce http://www.hannovermesse.de/en/get-tickets/ticket-registration.xhtml

HANNOVER MESSE – Get new technology first!

Nejvýznamnější světový průmyslový veletrh se uskuteční v Hannoveru 24. - 28. dubna 2017. Veletrh HANNOVER MESSE je globální událost, kterou zastřešuje téma „Integrated Industry – Creating Value“ a která zahrnuje všechna témata týkající se digitalizace výroby (průmysl 4.0) a energetických systémů (Integrated Energy). Je složen ze sedmi vedoucích veletrhů probíhajících na jednom místě: Industrial Automation, MDA – Motion, Drive & Automation, Digital Factory, Energy, ComVac, Industrial Supply a Research & Technology. Partnerskou zemí veletrhu HANNOVER MESSE 2017 je Polsko.

HANNOVER MESSE 2017: Vytvářet nové hodnoty s průmyslem 4.0

Roboti, kteří se ovládají tak snadno jako smartphone. Stroje, které se učí z chyb. Energetické systémy, které jsou digitálně řízené a propojené. A středobodem je člověk. Veletrh HANNOVER MESSE 2017 ukáže, kde vznikají nové hodnoty, když do továren vstoupí digitální věk a digitální energetické systémy.

Veletrh HANNOVER MESSE 2017 otevře za několik týdnů brány s rekordním počtem více než 500 příkladů aplikací pro ´průmysl 4.0´, roboty se schopností učit se a s dostatkem citu a technická řešení pro uskutečnění obratu v energetice. „Pro úspěšnou digitalizaci průmyslové výroby jsou k dispozici rozvinuté technologie,“ říká Dr. Jochen Köckler, člen představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG. „Nyní záleží na tom, jestli vedoucí pracovníci s rozhodovacími pravomocemi z průmyslového sektoru a energetiky rozpoznají, jaké přímé a dlouhodobé výhody jim digitalizace může pro firmu přinést pro obchodní modely a pracovníky firmy. Odkrýt neběžné perspektivy, ukázat celý potenciál digitalizace pro tvorbu hodnot a získat nové trhy – o to půjde na letošním veletrhu HANNOVER MESSE, jehož vedoucím tématem je „Integrated Industry – Creating Value.“ Na veletrh, který se uskuteční 24. - 28. dubna, přijede okolo 6 500 vystavovatelů. Partnerskou zemí veletrhu je letos Polsko.

Průmysl 4.0, Integrated Energy, digitální dvojče, Machine Learning, Predictive Maintenance, Smart Materials, propojení výroby a kolaborativní roboti (Cobots) – velké koncerny, ale i malé podniky jsou dnes konfrontovány s mnoha technologickými možnostmi, jejichž přínos dokážou zatím těžko odhadnout. Tím vším se zabývá veletrh HANNOVER MESSE 2017. J. Köckler: „Nejvýznamnější světový průmyslový veletrh zahrnuje všechna průmyslová odvětví, která jsou důležitá pro tvorbu hodnot v průmyslu. Hranice mezi strojírenstvím a IT mizí. V Hannoveru se návštěvníci dozvědí, jak rozpoznat potenciály digitalizace a jak je mohou využít ve svůj prospěch.“

Predictive Maintenance se stroji, které se umí učit

Při digitalizaci výroby vzniká velké množství dat, která se na různých místech vyhodnocují. Pomocí technologií Machine-Learning se tato data budou do budoucna vyhodnocovat centrálně a vracet se zpět ke stroji. Systémy tím získají schopnost samostatně se optimalizovat. „Tím se strojové učení stává významným nástrojem při zavádění tak zvané předvídající údržby (Predictive Maintenance), která je stěžejním tématem veletrhu HANNOVER MESSE patřícím do rámce průmyslu 4.0.“

Středobodem je člověk

I v dobách všudypřítomné digitalizace je a zůstává člověk zásadním faktorem úspěchu podniku. S technologiemi průmyslu 4.0 se činnosti dělníka v továrně stávají rozmanitější. Dělník řeší stále častěji problémy, rozhoduje, je inovátorem a iniciátorem tvorby ještě větších hodnot. Ale ani to není samo sebou. Rozhodující je, aby byly odborné pracovní síly na nový svět práce 4.0. připravovány v rámci kvalifikačních opatření. „V agilní a flexibilní továrně se dělník naučí zacházet s technologiemi Virtual Reality a Augmented Reality, s datovými brýlemi a tablety. Všechny tyto zajímavé nástroje digitální továrny budou hrát na veletrhu HANNOVER MESSE 2017 přední úlohu,“ prohlásil J. Köckler.

Intuitivní jako smartphone: nové coboty

Totéž platí pro kolaborativní roboty. Nejnovější generace tak zvaných cobotů se ovládá stejně snadno jako smartphony, coboty se samostatně učí a komunikují v cloudu. Právě pro menší podniky jsou nákladově výhodným řešením s možností využívat šance čtvrté průmyslové revoluce - průmyslu 4.0. Technických možností je stále více a pořizovací náklady menší. Podobně jako dnes u dronů se v oblasti cobotů rozvine masový trh, který umožní vznik zcela nových nápadů pro oblast obchodu.

Digitalizace podporuje vznik nových obchodních modelů

Výrobní systém integrovaného průmyslu - Integrated Industry - jde nad rámec inteligentní továrny. Produkty zůstanou po expedici napříště propojené s výrobcem a budou mu nepřetržitě dodávat cenná data. Podniky tak mohou vyvinout další služby založené na využívání internetu a získat trhy také za hranicemi klasických branží. Na veletrhu HANNOVER MESSE ukážou subdodavatelské firmy, že spolu s digitálními prostředky mohou nabízet řešení, která jsou rychlejší, inovativnější a indivizualizovanější než dosud. „Největší potenciál digitalizace při tvorbě hodnot se skrývá ve vývoji zcela nových obchodních modelů a odkrývání příslušných trhů,“ říká J. Köckler. „V Hannoveru budou navázány kooperace mezi IT a strojírenstvím, mezi startupy a koncerny. Na veletrhu budou v dubnu představeny nosné obchodní modely 4.0, ale také disruptivní ideje pro byznys.“

Technologie pro obrat v energetice

S digitalizací se proměňuje také energetická branže. Digitalizace umožňuje fundamentální přestavbu starých elektrárenských struktur v novou obnovitelnou, decentrální a efektivní výrobu energie a rozhodujícím způsobem tak přispívá k obratu v energetice. Jak se dále bude měnit energetický trh a jaké technologie budou mít rozhodující vliv, představí vystavující firmy na veletrhu HANNOVER MESSE pod heslem Integrated Energy. „Veletrh HANNOVER MESSE ukáže propojená řešení celého řetězce tvorby hodnot v energetice – od výroby, přes přenos, distribuci a ukládání energie až po alternativní řešení mobility,“ řekl dále J. Köckler.

Polsko: Silný evropský partner

Inovace a růst – v těchto oblastech se profiluje Polsko, partnerská země veletrhu HANNOVER MESSE 2017. Polsko se na nejvýznamnějším světovém průmyslovém veletrhu představí mezinárodnímu publiku jako atraktivní partner v mnoha branžích. Hlavním cílem polské vlády je vedle reindustrializace Polska především podpora inovativních podniků a objevování zahraničních trhů. Na veletrh HANNOVER MESSE 2017 má přijet asi 150 polských podniků. Stěžejními tématy jsou energetika a IT. Veletrh zahájí společně se spolkovou kancléřkou předsedkyně polské vlády Beata Szydło.

J. Köckler: „Vzhledem ke světové politické situaci je účast Polska jako partnerské země významným signálem posílení evropského společenství. Veletrh HANNOVER MESSE bude v sedmdesátém roce svého trvání více než jen platformou férového a volného obchodu v Evropě a ve světě.“

Další informace o veletrhu HANNOVER MESSE 2017 najdete na www.hannovermesse.de

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.