GDPR zasáhne dvě třetiny podnikatelů AMSP ČR je připravena pomoci

Publikováno

Evropské nařízení o nakládání s osobními údaji, které bude účinné od 25. května 2018, bude mít dopad na mimořádný počet podnikatelů. Podle průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se 64 % menších a středních firem chystá s ohledem na novou legislativu provést změny zabezpečení svých dat. O tom, že podnikatelé nenechávají nic náhodě, svědčí i skutečnost, že čtvrtina z nich již provedla analýzu svých systémů a procesů. Šetření prováděla pro asociaci agentura Ipsos za podpory Komerční banky. AMSP ČR při té příležitosti spustila portál pro orientaci zejména malých a středních podniků a živnostníků v GDPR – gdprbezobav.cz.

Průzkum proběhl letos v létě na vzorku 450 malých a středních firem. Vyplývá z něj, že 93 % podnikatelů pracuje s daty svých zaměstnanců a plných 67 % s údaji o svých obchodních partnerech. Při správě zákaznických dat převládá činnost spojená s obchodními nabídkami, následuje vyhodnocování spolupráce se zákazníky a marketingová činnost spojená s vylepšováním nabízených produktů.

Menší a střední firmy jsou konzervativnější a stále spíše sází na interní správu dat. Devět z deseti podniků řeší ukládání dat interně, externí řešení volí 15 % podnikatelů a tzv. cloudová řešení využívá 13 % firem. Zatímco 18 % firem data po určité době systematicky maže, čtvrtina podnikatelů si veškerá data trvale ponechává. Polovina firem si ponechává jen důležitá data.

Šetření ukazuje, že nové nařízení změní chování firem a dotkne se více podnikových útvarů. Celých 74 % firem se chystá na GDPR proškolit své zaměstnance, 70 % se připravuje na aktualizaci dokumentů a směrnic a plných 62 % malých a středních podniků se chystá zabezpečit ochranu osobních údajů v součinnosti s externími dodavateli, například It firmami.

Zatímco u podnikatelů s ročním obratem do 5 milionů korun se chystá provést analýzu stavu správy dat necelá polovina z nich, u firem s obratem mezi 500 miliony až jednou miliardou korun připravuje analýzu 84 % podniků. Potvrzuje to fakt, že malé firmy obecně přistupují k novým opatřením spíše intuitivněji, zatímco střední a větší podniky pracují více systémově a pro svá rozhodnutí využívají analýzy.

Součástí průzkumu bylo rovněž zjistit zkušenost podniků s kybernetickým útokem. Tu potvrdily čtyři firmy z deseti. to, že se jedná o hrozbu navýsost aktuální, dosvědčuje fakt, že třetina z oslovených podnikatelů se s ní setkala v posledním roce. Potvrzuje se, že kybernetické útoky se stávají běžnou praxí, nejčastěji se jedná o podvodné e­maily, žádosti o podvodné platby, ale překvapivé je i to, že téměř třetina z postižených firem má zkušenosti přímo s hackerským útokem. Firmy neberou kybernetické hrozby na lehkou váhu, podle průzkumu osm z deseti dotazovaných má nastaveny základní procesy pro eliminaci rizika. Nejlepší pověst má z hlediska kybernetické bezpečnosti s velkým odstupem Komerční banka.

„Vycházíme­li z toho, že je u nás 450 tisíc aktivních právnických subjektů a další milion osob samostatně výdělečně činných, potom je zřejmé, že se nové evropské nařízení bude týkat několikanásobně více subjektů než například EET. Proto již nyní začínáme s masivním informačním servisem a připravujeme firmy na změny. Současně ale varujeme podnikatele před unáhlenými kroky a vysokými investicemi do správy dat. Proto poskytujeme od září bezplatný informační servis, otevřeli jsme největší odborný GDPR portál a plánujeme desítky konferencí v regionech. Chceme důsledně dohlédnout na to, že na firmách nebudou parazitovat předražení poradci a dodavatelé,“ uvádí Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, k připravenosti našich firem ke GDPR.

Zdroj: AMSP ČR

Celý článek najdete v tištěné verzi TRADE NEWS 4/2017 na str. 6.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.