Mladí většinou upřednostňují rychlý komfort před vlastním podnikáním

Publikováno

Nárůst počtu podnikatelů v posledních letech se může stát brzy minulostí. Zajímavé nabídky zaměstnavatelů v důsledku nedostatku pracovníků na trhu práce způsobují, že mladí lidé dávají přednost rychlému komfortu ve vztahu závislém než dobývání kopců s vlastními byznys plány. Odrazuje je ale i byrokracie v podnikání a hrozící sankce. AMSP ČR představuje za podpory Komerční banky průzkum o postoji mladých k podnikání, který prováděla výzkumná agentura Ipsos. Vyplývá z něj, že 82 % studentů touží po spokojené rodině, 69 % po finančním zajištění a 46 % po zajímavé práci. Téměř polovina studentů se nechce zatěžovat věcmi, které způsobují stres.

Zatímco v roce 2013 vnímalo jistotu vztahu závislého, tedy zaměstnaneckého, 66 % studentů, dnes je to již 82 %. Roste i názor, že být zaměstnán je pohodlnější než podnikat. Lidé mířící do pracovního poměru vidí benefity i v tom, že zaměstnavatel za ně bude řešit řadu administrativních povinností, a mnoho dotázaných uvádí i snazší kariérní růst.

Studenti, kteří se již rozhodli pro podnikání, tak učinili s cílem finančního úspěchu, vědomi si podnikatelského nápadu a částečně i proto, že ve svém okolí nebo v rodině mají s byznysem zkušenosti. Nerozhodnutí studenti by jako příčinu pro vstup do podnikání navíc chtěli vlastní režim pracovní doby, naopak méně než polovina by šla podnikat kvůli podnikatelskému nápadu.

Vše na jednom místě, možnost vyřizovat vše on­line, využívání aplikací a nižší stupeň regulace a administrativy jsou jasnými požadavky začínajících podnikatelů, které vyplynuly z průzkumu. Novým trendem je to, že mladí podnikatelé se již nebrání spolupráci s movitějšími investory. Celých 41 % z nich dokonce investory oslovilo, plná třetina z nich pak se žádostí uspěla.

Studenti, kteří se rozhodli podnikat, v 72 % zahájili činnost jako osoby samostatně výdělečně činné, celých 28 % založilo rovnou právnickou osobu. Z průzkumu je ale patrné, že s růstem zakázek roste zájem o převedení podnikání na formu společnosti s ručením omezeným, což umožňuje flexibilnější podnikání s nižším rizikem. K udržení OSVČ nepomáhá ani rétorika zaměřená proti živnostníkům. Za místo podnikání upřednostňují mladí lidé lokalitu, kde žijí nebo vystudovali, neprojevuje se trend odchodu do velkého města nebo zahraničí.

Ve vztahu k bankám zaujímají mladí podnikatelé racionální postoj, více než polovina neočekává přímou podporu, ačkoliv by ji drtivá většina přivítala. Nejčastěji zmiňují projekty, granty nebo soutěže, jichž by se mohli začínající podnikatelé zúčastnit. Deset procent z oslovených udává, že se podobných projektů zúčastnili. Za hlavní přínos potom považovali zejména nové kontakty, šance na financování a mentoring.

„tři hlavní důvody, které mladým lidem brání v rozjezdu vlastního podnikání, jsou nedostatek odvahy, nejistota ohledně toho správného nápadu a absence finančních prostředků. v komerční bance děláme vše pro to, aby se tyto tři důvody nestaly jen výmluvou. dlouhodobě a systematicky se proto věnujeme mladým podnikatelům, kterým nabízíme základní služby zdarma, až milion korun bez jakékoli podnikatelské historie, posouzení jejich podnikatelského nápadu nebo grantový program Nastartujte se, jehož cílem je podpora českých start­upů, a to jak po finanční stránce, v oblasti propagace, vzdělávání i odborného poradenství,“ uvedl Leoš souček, zástupce výkonného ředitele pro marketing a komunikaci kB.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR, současný postoj mladých k podnikání shrnuje: „To, že mladí lidé v době přetlaku nabídek zaměstnavatelů volí cestu vyššího komfortu a upřednostňují pracovní vztah před vlastním podnikáním, není překvapením. Je to ale jasné varování, že máme­li zájem zde mít za dalších dvacet let původní české firmy a nechceme­li být závislí na nadnárodních korporacích, musíme pro to začít konečně něco dělat. Jestliže radikálně nesnížíme administrativní bariéry, nekonečné regulace a nezačneme urychleně plně elektronizovat vztah mezi firmou a státem, přijdeme postupně o lokální podnikatele a nezávislé regionální zaměstnavatele.“

Zdroj: AMSP ČR

Celý článek najdete v tištěné verzi TRADE NEWS 4/2017 na str. 9.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.