Jak řídit duševní vlastnictví malé a střední firmy?

Publikováno

Průmyslová práce a licence – tak se nazývá nový titul z edice AMSP ČR a VŠFS. Kdy se má podnikatel rozhodnout pro užitný vzor, kdy pro průmyslový vzor? Jak pracovat s ochrannou známkou? Jak řídit patentovou politiku v malé a střední firmě? Poprvé v ucelené publikační podobě, navíc s přehlednou grafikou, představujeme praktický manuál o řízení duševního vlastnictví podniku. Autorem publikace je JUDr. David Karabec, člen AMSP ČR a přední český advokát zaměřující se na ochranu autorských práv, ochranné známky, patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, licence, know­how, obchodní tajemství a ochranu před nekalou soutěží.

Celý článek najdete v tištěné verzi TRADE NEWS 5/2017 na str. 9.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.