Známe další české lídry

Publikováno

Praha, 12. června 2018 – Více než 42 miliard korun – takového obratu dosáhli v roce 2017 finalisté letošního ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ, ze kterých porota na základě ekonomických výsledků vybírala vítěze v jednotlivých krajích České republiky. Celkem 85 finalistů vzešlo z 1327 firem, které letos vyhověly kritériím soutěže. O jejich výběr se postaral odborný garant soutěže, společnost CRIF - Czech Credit Bureau.

Firmy, které se dostaly do finále této prestižní soutěže, zaměstnávaly vloni přes 14,5 tisíce lidí. Zajímavým zjištěním je, že více jak 68 % firem z řad finalistů patří mezi rodinné, nebo alespoň částečně rodinné firmy. Je velmi pozitivní vidět, že rodinné firmy i u nás v České republice mohou dosáhnout výjimečných výsledků a najdeme je i mezi společnostmi s obratem převyšujícím 200 milionů korun a s více než 50 zaměstnanci. Právě pro ně je totiž projekt OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ určen.

„Stejně jako v našich dalších projektech, je i cílem OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ vytvořit platformu, na které se budou moci vzájemně setkávat, vyměňovat si zkušenosti a inspirovat. Naší snahou je vždy reagovat na aktuální otázky, které firmy řeší. Jak jsme z exkluzivního průzkumu mezi českými lídry zjistili, největším problémem, se kterým se v dnešní době potýkají, je nedostatek zaměstnanců a jejich těžké hledání. To trápí 73 % dotazovaných lídrů. Věřím, že i úspěch v soutěži OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ pro ně může být vizitkou kvalitní a stabilní firmy, která jim v získávání kvalifikovaných pracovníků pomůže,“ říká Helena Kohoutová, zakladatelka projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ a majitelka Agentury Helas.

Jak z průzkumu dále vyplynulo, důležitou roli u českých lídrů hrají moderní technologie a jejich využívání ve firmě. Díky nim tak téměř 85 % letošních finalistů umožňuje alespoň některým svým zaměstnancům pracovat nejen z kanceláře. Přes 57 % z nich k tomu využívá cloudová řešení. Stejné procento se pak snaží prostřednictvím moderních technologií zvýšit efektivitu práce.

Záleží nám na odborném výběru finalistů, a proto jsme u nominovaných transparentních společností s českými majiteli nejdříve provedli hodnocení úrovně jejich hospodaření formou výpočtu Indexu Cribis, který vychází z údajů v účetních závěrkách doplněných o důležité nefinanční ukazatele. Následně proběhlo hodnocení poroty využívající navíc další informace o finalistech jako je jejich podnikatelský příběh či různé druhy společensky záslužných aktivit,“ upřesnil Pavel Finger, místopředseda představenstva odborného garanta soutěže společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

První příčku v Praze (zde kritériím soutěže vyhovělo 283 firem) obsadila developerská společnost Trigema a.s. Druhá skončila společnost FILSON s.r.o., která obchoduje s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, a třetí pak společnost ppm factum a.s. poskytující širokou škálu služeb retailovým obchodníkům. Vítězstvím ve Středočeském kraji (115 firem) se může pyšnit prodejce přírodních léčiv a vitaminových doplňků Naturprodukt CZ. Za ním se umístil dopravce ANEXIA s.r.o. a třetí pozice patří výrobci knih PBtisk s.r.o.

V Jihočeském kraji (68 firem) se na první příčce umístil výrobce hnojiv a výživy rostlin AGRA group a.s., druhé místo přiřkla porota společnosti RICHMONT-CZ a.s., která se věnuje výrobě precizních strojních dílů, které jsou dále určeny pro automobilový, elektrotechnický a dřevozpracující průmysl. Třetí místo pak patří logistické společnosti Koritensky a.s. Prvenství v Plzeňském kraji (48 firem) patří výrobci rozvaděčů nízkého napětí DCK Holoubkov Bohemia a.s., druhé místo v tomto kraji obsadila logistická firma Lorenc Logistics s.r.o. Třetí se umístil prodejce střešních materiálů PRVNÍ CHODSKÁ a.s.

Karlovarském kraji (20 firem) ocenila porota Léčebné lázně Jáchymov a.s. První příčka v Ústeckém kraji (59 firem) náleží společnosti Chvalis s.r.o., která se zabývá výrobou a servisem hydraulických a pneumatických zařízení. Za ní skončil dopravce STEBAL Spedition s.r.o. a třetí pozici obsadila strojírenská firma Strojírna Litvínov s.r.o.

Prvenství v Libereckém kraji (39 firem) si připsal výrobce elektroniky HOKAMI CZ s.r.o. následovaná prodejcem plastových materiálů, společností TITAN-Multiplast s.r.o. Třetí příčku obsadila MODELÁRNA LIAZ s.r.o., která se zabývá vývojem, konstrukcí a výrobou dílů, nástrojů a přípravků pro automobilový, energetický a letecký průmysl. Vítězem v Královéhradeckém kraji (72 firem) se staly Mlýny J. Voženílek s.r.o., výrobce mlýnských produktů s více než stoletou tradicí. Za ní skončila firma Charvát s.r.o., která vyrábí asfaltované izolační pásy a střešní šindele. Na třetí příčce skončila společnost AXIS a.s., která se zaměřuje na výrobu, montáž a služby v oblasti průmyslových technologií. 

Šampionem Pardubického kraje (66 firem) se stala společnost STAPRO s.r.o. – dodavatel informačních systémů a poskytovatel služeb v oblasti IT pro zdravotnictví. Druhé místo patří výrobci textilních tkanin, společnosti SVITAP J.H.J. s.r.o., třetí příčka pak prodejci vybavení sportovních laboratoří MEDESA s.r.o. V Kraji Vysočina (70 firem) se nejvýše umístila společnost SEPOS s.r.o. vyrábějící a prodávající dveře a zárubně, druhá pak skončila společnost STARKON s.r.o., která se věnuje rekonstrukcím historických objektů.

Vítězem OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ v Jihomoravském kraji (176 firem) se stala společnost Frentech Aerospace s.r.o., která dodává díly do letadel, obranného a vesmírného průmyslu včetně space mechanismů. Na druhé příčce skončil výrobce žáruvzdorných hmot Průmyslová keramika s.r.o. Cena za třetí místo pak připadla výrobci garážových dveří LOMAX & Co. s.r.o. Lídrem v Olomouckém kraji (71 firem) se stal výrobce designových interiérových prvků ze skla J.A.P, s.r.o. Druhá skončila společnost BIOMAC s.r.o., jež se věnuje výrobě a prodeji paliv z dřevní biomasy a také montáži a servisu technologií na výrobu dřevěných briket a pelet. Třetí příčka patří firmě Ing. Petr Gross, s.r.o., která působí v oblasti zpracování plastů.

Ve Zlínském kraji (105 firem) se o prvenství dělí hned dvě firmy, a to společnost PARTR s.r.o., která se zabývá ekologickou likvidací a zpracováním kovového odpadu, a společnost HYDRAULICS s.r.o. věnující se výrobě a servisu hydromotorů. Druhou příčku obsadila společnost OXALIS s.r.o. obchodující s kvalitním čajem, kávou, kakaem a kořením. Na třetí pozici skončily Sběrné suroviny UH s.r.o., které zajišťují komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství. Prvenství v Moravskoslezském kraji (135 firem) získala Karvinská hornická nemocnice a.s. Hned za ní skončila společnost HAGEMANN a.s., která vyrábí nástavby na nákladní a užitková vozidla a obchoduje s vozy značky Avia. Třetí místo pak patří společnosti PF PLASTY CZ s.r.o. specializující se na výrobu forem a výlisků pro automobilový, elektrotechnický a další průmysl.

Do projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ je společnost nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracovaných odborným garantem, kterým je prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.  Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2015 a 2016 a iRating ve stupních 1 - 11.  Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků posledního období (tj. rok 2017). Společnosti dále musí splňovat pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu 200 milionů korun aspoň a výše bez omezení, minimálního počtu 50 a více zaměstnanců a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let.

V projektu nesoutěží společnosti, jejichž předmětem podnikání je vývoz surovin, starožitných předmětů, zbraní a služby finanční povahy.

 

Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychlidru.cz.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.