Předávání rodinných firem další generaci. Hrozí zánik některých z nich?

Publikováno

Rodinné firmy v Česku zažívají velkou vlnu generační výměny a většina z nich na tento úkol není dostatečně připravena. Plán na předání má pouhých 5 % z nich. Generační výměna přináší také konflikty mezi zakladateli a nástupníky, což potvrzují dvě třetiny dotazovaných firem. Jen těsná nadpoloviční většina vlastníků ví, komu rodinnou firmu předat, zatímco před rokem to bylo ještě plných 70 %. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) předložila u příležitosti 7. ročníku soutěže Equa bank Rodinná firma roku průzkum zaměřený na rodinný byznys. Pro AMSP ČR ho v květnu realizovala výzkumná agentura Ipsos mezi 331 rodinnými firmami napříč obory a regiony Česka.

Juniory láká komfort nechat se zaměstnat více než vlastní podnikání

Předat firmu rodinnému příslušníkovi plánuje 57 % firem, přičemž necelá polovina z nich (47 %) již ví, komu ji předají. Na meziročním poklesu (13 %) se ale začíná projevovat trend, kdy potomci využívají lukrativních nabídek na trhu práce a upřednostňují před náročností vlastního podnikání často komfortnější zaměstnání u velkých firem. Alarmující je rovněž zjištění, že pouze 5 % rodinných firem má zpracovaný plán předání podniku. Celých 65 % rodinných firem takový plán nemá a ani o něm neuvažuje, což může být podle AMSP ČR velkým rizikem.

„Nejvíce ztrát ze špatného předání vyplývá totiž z nepřipravenosti všech stran, proces se často děje intuitivně, v časovém tlaku a bez dopředu projednaných podmínek a pravidel. To může znamenat vznik řady problémů a nedorozumění jak mezi předávajícími, tak mezi firmou a dodavateli, bankéři nebo zákazníky,“ upozorňuje generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová. „Na druhou stranu jsme rádi, že 52 % rodinných firem vyhledává informace o generační výměně a zhruba třetina z nich je čerpá od AMSP ČR v rámci Roku rodinného podnikání 2018.“

Více než polovina rodinných firem (56 %) uvádí, že nástupníci mají vhodné vzdělání pro řízení firmy, naopak pouze třetina z nich má dostatek zkušeností. Co se týká vlastností potenciálního nástupce a budoucího lídra firmy, projevuje se u rodinných firem vyšší důraz na dlouhodobou stabilitu. „Zatímco v nerodinných firmách jsou více požadovány manažerské, organizační a oborové schopnosti, u těch rodinných je kladen vyšší důraz na zodpovědnost, čestnost a spravedlnost. To je dáno tím, že cílem obvykle není okamžitý finanční zisk, ale dlouhodobá správa aktiv a udržení rodiny pohromadě, přičemž šéf rodinné firmy hraje nejen o manažerské výsledky, ale doslova o střechu nad hlavou pro celou rodinu a o majetek tvořený jeho předky. To je odpovědnost, která je neporovnatelná s běžným manažerským přístupem,“ podotýká předseda AMSP ČR Karel Havlíček.

Zájem o pevnou pozici v legislativě se zvyšuje

Rodinné firmy se začaly aktivně zajímat o myšlenku ukotvení rodinného podnikání v české legislativě. Celých 77 % souhlasí s tímto krokem, což je o 34 % více, než tomu bylo vloni. „V okamžiku, kdy bude uzákoněna definice rodinné firmy, mohou následovat další kroky pro podporu tohoto typu podnikání, ať už přímou nebo nepřímou, například snížením administrativní zátěže, zjednodušením daňové agendy těchto firem a podobně,“ vysvětluje Miroslav Svoboda, vedoucí partner ve společnosti Deloitte, která na právním ukotvení definice pracuje.

V rámci podpory by rodinné firmy nejvíce uvítaly mediální podporu příkladů dobré praxe, dále investiční pobídky pro rodinné firmy, cílené dotační podpory pro ně či snížení odvodů za zaměstnance u firem v méně rozvinutých regionech. V dalších požadavcích následuje finanční příspěvek na vzdělávání nástupníků na vysokých školách v ČR i v zahraničí a rovněž vyšší zodpovědnost státu v rozhodování o podpoře konkurenčních zahraničních montoven, distribučních a logistických center v regionech, které jim odebírají pracovníky. Libor Musil, člen představenstva AMSP ČR, garant projektu Rok rodinného podnikání 2018 a majitel společnosti LIKO-S, „Rodinné firmy roku 2014“, k tomu poznamenává: „Dnes již není možné, aby zahraniční investoři přicházeli do našich regionů a s podporou státu v zádech vysávali pracovní trh místním rodinným firmám. Je nutné tuto nerovnováhu vyvažovat a začít stejnou měrou podporovat růst českých rodinných firem. Je třeba, aby naše podniky zakládaly své továrny v zahraničí.

Podpora nástupu nové generace rodinných podnikatelů do vedení firem nastartuje jejich raketový růst. Je zde historicky velká šance na to, aby originální české společnosti začaly dobývat svět.“

Celých 83 % rodinných firem deklaruje mimořádnou náročnost vůči svým zaměstnancům, přičemž ale stejný přístup volí i k potomkům ve firmě. Ke konfliktům mezi rodinnými příslušníky dochází ve dvou třetinách rodinných firem, nejčastěji mezi zakladateli a nastupující generací či zakladateli navzájem, naopak konflikty mezi rodinou a ostatními zaměstnanci nejsou příliš časté. Dvě třetiny firem (63 %) pak řeší konflikty otevřenou diskuzí, obvykle nevyužívají rodinnou ústavu, přesto je zřejmé, že problémy dokáží na kupecké bázi řídit a nepodceňují jejich řešení, včetně určitých formalizovaných kroků, například na bázi oficiální rodinné rady.

Zisk není pro rodinné firmy jediný cíl

Majitelé rodinných firem více než z poloviny (61 %) preferují, aby nástupník absolvoval stáž v jiné rodinné firmě, a získal tak reálné zkušenosti z provozu. Na rozdíl od minulých let se začíná objevovat trend, kdy předávající mají větší zájem zůstat ve firmě aktivní. Je to dáno jednak tím, že není jednoduché přesvědčit nástupce k převzetí firmy, ale rovněž tím, že s blížícím se časem odchodu si předávající stále více uvědomují, že jejich práce je v rodinném podniku nesnadno nahraditelná.

Vojtěch Záškodný, ředitel firemního bankovnictví Equa bank, dodává: „Z výzkumu vyplývá, že dosahování zisku není jediným motivem pro podnikání rodinné firmy, klíčový je také důraz na mezigenerační úctu k majetku předků a zodpovědnost nejen k rodinné tradici, ale i ke komunitě a prostředí, v němž se rodinná firma pohybuje. Tento důraz na osobní odpovědnost podporuje také jeden z výstupů prezentovaného výzkumu, rodiče v rámci rodinné firmy kladou na své potomky zpravidla mnohem vyšší nároky než na ostatní zaměstnance.“

Zdroj: AMSP ČR

Celý článek najdete v tištěné verzi TRADE NEWS 3/2018 na str. 76-77.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.