Jízdní řád podpory malých a středních podniků se stává klíčovým pilířem hospodářské politiky ČR

Publikováno

V posledních měsících absolvovala AMSP ČR jednání se všemi rozhodujícími ministry a v jejich rámci byl dohodnut tzv. Jízdní řád kroků zabezpečující požadavky podnikatelského sektoru a současně respektující evropské směrnice podpory malých a středních podniků.

V posledních měsících absolvovala AMSP ČR jednání se všemi rozhodujícími ministry a v jejich rámci byl dohodnut tzv. Jízdní řád kroků zabezpečující požadavky podnikatelského sektoru a současně respektující evropské směrnice podpory malých a středních podniků.

Z něj vyplynulo Desatero nezbytných úkolů, které asociace požaduje za zcela nezbytné naplnit (podrobněji jsme o nich psali v minulém čísle Trade News). Jednání uzavíralo na počátku května oficiální setkání s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou.

Cílem setkání bylo ukotvit předložená opatření jako hlavní a výchozí body hospodářské politiky vlády ČR vůči MSP, což bylo na jednání potvrzeno. „Výsledná koncepce je na jednom listu papíru a nemá ambice otáčet kormidlem dějin. Žádná z posledních vlád nevydržela více než tři roky, jsme proto struční a věcní a vycházíme z toho, co je možné v reálném čase splnit. S panem premiérem jsme dohodnuti na pravidelných setkáních zaměřených na vyhodnocování jejich plnění a v případě neplnění od něj očekáváme okamžitou reakci,“ říká Karel Havlíček.

Jednání s premiérem se za AMSP ČR zúčastnili také její generální ředitelka Eva Svobodová a člen představenstva Libor Musil.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.