Indie se stává hitem: Čeští podnikatelé připravují v Bengalúru průmyslový park

Publikováno

Za posledních pět let vzrostl český export do druhé nejlidnatější země světa o polovinu a o klíčové asijské teritorium projevují čím dál větší zájem rovněž naši investoři. V čele českého průmyslového tažení do Indie je dlouhodobě Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která ve spolupráci s CzechTrade nejprve založila v Bengalúru podnikatelský hub pro naše podnikatele a nyní zde připravuje moderní průmyslový areál, jenž by měl být hlavním indickým zázemím středně velkých českých producentů. AMSP ČR představila projekt u příležitosti nedávné návštěvy prezidenta Indické republiky J. E. Rám Náth Kóvinda v ČR.

V moderním hubu našlo svoje zázemí několik českých průmyslových firem jako např. TATRA TRUCKS, LIKO-S, Metaliko, Watersavers, THT Ostrava, ale i agentura CzechTrade nebo například český honorární konzul. Za symbolické náklady v něm mohou naši podnikatelé využít kancelářského a logistického zázemí.

Druhým krokem tažení našich firem do Indie je vybudování hypermoderního českého průmyslového parku o rozloze 60 tisíc m² v industriální zóně Bengalúru. Ten by se měl stát základnou pro středně velké průmyslníky z České republiky, kteří v něm najdou výrobní, skladové i obchodní zázemí. V čele iniciativy je vedle AMSP ČR úspěšná rodinná firma LIKO-S, která patřila k prvním našim středně velkým investorům v Indii a která se řadí mezi hlavní evropské průkopníky tzv. živých staveb, založených na nejmodernějších technologiích v kombinaci se zelenými fasádami, střechami a kořenovými čistírnami.

Celý projekt je prvním pokusem o ucelenou podporu našich investorů v zahraničí. K zajímavým investičním pobídkám ze strany indické vlády v podobě daňových úlev se totiž současně na MPO připravuje investiční balíček, který by našim firmám v investici pomohl. AMSP ČR, jež vede vyjednávání s rezorty a rozhodujícími agenturami, chce na indickém případu odstartovat ucelenou podporu našich investorů

v cizích teritoriích, například po vzoru německé vlády. Připravuje se mimo jiné státní příspěvek na startovací náklady firem, společná výhodnější nabídka financování a pojištění dodávek výrobních technologií od ČEB a EGAP, speciální podpora firem uplatňujících spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, zapojení firem do spolupráce s indickými univerzitami, marketingový balíček od CzechTrade, výhodnější pojistky a další. Vyjednává se i speciální vízový režim pro naše firmy.

Indie, která má potenciál stát se třetí největší ekonomikou světa, patří mezi nejvyhledávanější destinace světových průmyslníků. Z našich podniků patří mezi průkopníky Škoda Auto, v poslední době masivně v teritoriu investoval výrobce železničních kol Bonatrans, o vybudování základny v Indii čím dál více usilují ale i středně velcí producenti, jako jsou například TOS nebo právě LIKO-S.

Celý článek najdete v tištěné verzi TRADE NEWS 4/2018 na str. 7.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.