Ochutnávka nového TRADE NEWS

Publikováno

Světové velmoci budí emoce. Rusko, Čína, Spojené státy, Německo nebo třeba Indie historicky vzbuzují očekávání i obavy a jsou středobodem politických i ekonomických diskuzí. Na tom není nic mimořádného, jen je třeba nepodlehnout mediální a politické masáži a nenechat se vmanipulovat do role exekutorů mezinárodních vztahů.

Úvodník Karla Havlíčka

Světové velmoci budí emoce. Rusko, Čína, Spojené státy, Německo nebo třeba Indie historicky vzbuzují očekávání i obavy a jsou středobodem politických i ekonomických diskuzí. Na tom není nic mimořádného, jen je třeba nepodlehnout mediální a politické masáži a nenechat se vmanipulovat do role exekutorů mezinárodních vztahů. Svět totiž od konce studené války není rozdělen politicky a vojensky, ale zejména ekonomicky. Technologická, ekonomická a částečně i sociologická integrace planety umožňuje našim podnikatelům dobývat svět v nebývalé míře, a i když globalizace přináší našim firmám i nemálo starostí, jednoznačně převyšují výhody. Tendenci radit z české kotliny „zbytku světa“, jak se má chovat, by měla vystřídat spolupráce na bázi vzájemného respektu a tržních ekonomických pravidel. Pokud chceme uspět, pak musíme jednat sebevědomě a bez ublíženeckých předsudků. Nejsme a nebudeme velmocí, což nám ale na druhé straně umožňuje podstatně vyšší svobodu rozhodování a flexibilitu v jednání. Patříme mezi ekonomické štiky Evropy, disponujeme skvělými podnikateli, máme zodpovědné zaměstnance i fungující stát. Není třeba k nikomu vzhlížet, stačí se nechat každým v něčem inspirovat. V Americe podnikavostí a vírou ve vlastní schopnosti, v Číně pracovitostí a houževnatostí, v Německu důsledností a spolehlivostí, v Indii vírou ve vzdělání a rodinu, v Rusku respektem k dlouhodobým vztahům a sebeobětováním se za jiné. Každou zemi pochopitelně můžeme brát i z těch horších stránek, jen je třeba nahlížet na tamní problémy nejen úhlem pohledu našince, ale rovněž těch, kteří v daných zemích žijí, podnikají a tvoří. Zvolíme-li v byznysu tento přístup, máme šanci dobýt svět.

I proto se v asociaci oprošťujme od předsudků a vystavujeme denně malým a středním firmám vstupenky na nejvýznamnější světová pódia. V USA jsme s Meoptou založili pro naše firmy podnikatelský hub v New Yorku a na Floridě. Stojíme partnersky i osobně u zakládání prestižního Konfuciova institutu v Praze, čínského ekonomického a jazykového centra, které začíná budovat Vysoká škola finanční a správní. Podnikatelský hub pro naše firmy jsme vytvořili rovněž v indickém Bengalúru, kde nyní připravujeme i velký industriální park, který by se měl stát modelovým vzorem pro podporu našich investorů v zahraničí. Ve velkém rozjíždíme programy podpory česko-izraelských vztahů v oblasti inovací a angažujeme významné izraelské osobnosti do spolupráce s naším výzkumem. Rychlost přidáváme i v Rusku, které jde po letech propadu ekonomicky opět nahoru a naše firmy tam chytají druhý dech. Na jaro tam proto v rámci AMSP ČR připravujeme velkou podnikatelskou misi malých a středních firem. Stejně tak podporujeme vládní mise, které organizují naši kolegové z Hospodářské komory nebo Svazu průmyslu a dopravy. Nehrajeme o prestiž asociace, ale o úspěch našeho byznysu v zahraničí.

Právě Rusko je tématem listopadového TRADE NEWS. Téměř desetiprocentní meziroční růst za minulý kalendářní rok se sice letos asi nepodaří udržet, ale i sedmiprocentní zvýšení vývozů za prvních osm měsíců je potvrzením, že Rusko se opět řadí mezi elitní obchodní partnery a drží po USA pozici číslo dvě v našich exportních destinacích mimo EU. Pokud k tomu připočteme dlouhodobé obchodní i osobní vztahy, jazykovou blízkost a průmyslovou spolupráci, pak je jasné, že Rusko bude opět velké téma i pro naše podnikatele.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.