Ocenění českých lídrů zná své vítěze - TRADE NEWS je od počátku jeho mediálním partnerem

Publikováno

Do letošního finále se dostalo 89 firem s nejlepšími ekonomickými výsledky. Ty byly vybrány z 1307 společností, které vyhověly kritériím soutěže. O jejich výběr se postaral odborný garant soutěže společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Celkem 43 % z nich tvoří rodinné firmy, 63 % pak působí prostřednictvím svých produktů a služeb v zahraničí.

Více jak polovina společností 62,5 %, které se dostaly do finále letošního ročníku OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ, na českém trhu působí více jak 20 let a celkem 54 % byly založeny v první polovině 90. let. „Analýza dále ukázala, že hlavním motivem pro většinu „Lídrů“ byla snaha postavit se na vlastní nohy a jít vlastní cestou či záchrana firmy, která by jinak zanikla. V současné době majitelé akcentují potřebu podporovat smysluplné regionální aktivity,“ vysvětluje Helena Kohoutová, zakladatelka projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ a Podnikatelské platformy Helas – Budujeme hrdé Česko. 

Odborný garant soutěže, společnost CRIF - Czech Credit Bureau letos využila k dalšímu zvýšení kvality hodnocení firem aktualizované modely používané v rámci zastřešující značky CRIF Ratings. Do nich patří i ekonomické hodnocení iRating, které je srovnatelné s hodnotícími systémy velkých bank a využívá jej řada finančních institucí, přičemž je v souladu s metodikou BASEL III. „Hodnocení ekonomické situace účastníků soutěže jsme prováděli důsledně formou využití Indexu Cribis sestaveného pro právnické osoby na základě finančních a nefinančních ukazatelů zpracovaných z údajů aplikace Cribis. Významnou informací pro kulturu podnikání v České republice je fakt, že téměř polovina účastníků finále soutěže funguje jako rodinné firmy, které se dokázaly prosadit v silné oborové konkurenci. Příslibem do budoucna je potom skutečnost, že více než 60 % finalistů se úspěšně prosazuje na zahraničních trzích. Všem společnostem, které splnily kritéria soutěže, patří náš obdiv a přání, aby na svých trzích i nadále byly lídry,“ sdělil Pavel Finger, místopředseda představenstva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

První místo v Praze (zde kritériím soutěže vyhovělo 292 firem) patří společnosti ALBI Česká republika a.s., která je známá svými narozeninovými přáními a společenskými hrami. Druhou příčku obsadila advokátní kancelář PRK Partners s.r.o. Třetí skončila IT společnost IXPERTA s.r.o. Vítězstvím ve Středočeském kraji (115 firem) se může pochlubit společnost CVP Galvanika s.r.o. zabývající se povrchovou úpravou kovu. Druhé místo obsadila reklamní agentura Quo s.r.o., hned za ní se umístila stavební společnost KASTEN s.r.o.

V Jihočeském kraji (60 firem) se do čela dostal poskytovatel komplexních služeb v zemědělství, společnost AGRO-partner s.r.o. Druhé místo přiřkla porota logistické společnosti Transforwarding a.s. Na třetí příčce se umístil výrobce a distributor kvalitních potravin DRUID CZ s.r.o. Vítězem v Plzeňském kraji (47 firem) se stal specialista na koupelny, společnost KERAMIKA SOUKUP a.s., v závěsu za ní skončila na druhém místě společnost SYSTHERM s.r.o., která svým klientům nabízí komplexní řešení systémů zásobování teplem. Na třetí příčce skončil výrobce pracovních strojů AIR POWER s.r.o.

Vítězem v Karlovarském kraji (19 firem) se stala společnost MOSER a.s. zabývající se produkcí bezolovnatého křišťálu. První příčka v Ústeckém kraji (61 firem) náleží výrobci betonových výrobků CS-BETON s.r.o.. Druhé místo obsadil výrobce a prodejce reklamního textilu a pracovních oděvů ADLER Czech a.s. Třetí příčka patří výrobci kancelářských potřeb a potravinářských obalů z kartonu HIT OFFICE, s.r.o.

Prvenství v Libereckém kraji (38 firem) přiřkla odborná porota společnosti ECOGLASS a.s., která se věnuje výrobě lisovaných optických dílů. Druhé místo obsadily Jizerské pekárny s.r.o., třetí pak skončil výrobce a prodejce horolezeckých potřeb a osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu SINGING ROCK s.r.o. Šampionem Královéhradeckého kraje (72 firem) je výrobce pekařských pásových pecí J 4 s.r.o., za ním skončila společnost Dr. Müller Pharma s.r.o. věnující se výrobě léčiv, zdravotnických prostředků doplňků stravy a kosmetiky. Třetí místo pak obsadil výrobce širokého sortimentu produktů pro stavebnictví a zemědělství, obalových materiálů a materiálů pro technické účely, společnost JUTA a.s.

Vítězství v Pardubickém kraji (67 firem) patří společnosti Contipro a.s., která se zaměřuje na výrobu farmaceutických a kosmetických surovin a produktů. Druhou příčku obsadila společnost Isolit-Bravo s.r.o, hned za ní se umístil výrobce zastřešení teras a bazénů ALUKOV a.s. Nejvyšší příčka v Kraji Vysočina (65 firem) patří výrobci malířských a natěračských válečků a dalšího příslušenství IPC plast s.r.o. Na druhé místo se dostala I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o., třetí pak IT společnost GORDIC s.r.o.

Vítězem OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ v Jihomoravském kraji (167 firem) se stal prodejce a výrobce průmyslových hadic a těsnění pro firmy GUMEX s.r.o, následovaný společností T Machinery a.s., která se věnuje vývoji a výrobě dobývacích kombajnů pro těžbu hornin, hřeblových dopravníků, podporubových zařízení, hydraulických výztuží pro zabezpečení těžních prostor. Třetí příčku obsadila dopravní společnost DOPAZ s.r.o. Lídrem v Olomouckém kraji (63 firem) se stal výrobce oděvů Koutný s.r.o. Druhá skončila společnost FARMAK a.s., která se věnuje vývoji a výrobě generických látek – API, třetí místo patří železničnímu nákladnímu dopravci IDS CARGO a.s.

Ve Zlínském kraji (103 firem) patří prvenství společnosti KOVÁŘ plus s.r.o, která se zabývá velkoobchodem a mezinárodním obchodem masa, uzeniny, sýrů, zmrazeného zboží, ryb a zvěřiny. Druhý skončil specialista na komplexní péči o tiskoviny Z STUDIO s.r.o, třetí místo obsadila společnost Graspo CZ věnující se tisku a výrobě knih, katalogů, časopisů, diářů, notesů a kalendářů. Vítězem v Moravskoslezském kraji (138 firem) se stala společnost MARLENKA international s.r.o. známá zejména svým dortem Marlenka vyráběným podle staroarménské rodinné receptury. Hned za ní skončila společnost FERRMON s.r.o., která se zabývá výrobou a montáží ocelových konstrukcí a technologických celků. Třetí místo náleží výrobci komponentů pro automobilový průmysl BRANO a.s.

Do projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ je společnost nominovaná na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracovaných odborným garantem, kterým je prestižní mezinárodní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.  Předpokladem je dostupnost závěrek za rok 2016 a 2017 a iRating ve stupních 1-11.  Součástí registrace je zodpovězení otázek a poskytnutí ekonomických výsledků posledního období (tj. rok 2018). Společnosti dále musí splňovat pravidlo 100% českého vlastnictví a českého občanství majitelů, pravidlo ročního obratu 200 milionů korun aspoň a výše bez omezení, minimálního počtu 50 a více zaměstnanců a v neposlední řadě mají podvojné účetnictví nejméně po dobu 4 let.

V projektu nesoutěží společnosti, jejichž předmětem podnikání je vývoz surovin, starožitných předmětů, zbraní a služby finanční povahy. Více informací o projektu naleznete na www.oceneniceskychlidru.cz.

 

Pro další informace v České republice můžete kontaktovat:

Agentura Helas, s.r.o.

Petra Tůmová, Senior Project Manager

Tel: 775 718 425

Email: petra.tumova@helas.org

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.