Dvě generace se musí shodnout, aby nastal pokrok

Publikováno

Tato klíčová myšlenka vyplývá z průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), který proběhl formou hloubkových rozhovorů s nástupníky v rodinných firmách. Jeho zveřejněním odstartoval již osmý ročník soutěže o nejlepší rodinné firmy Equa bank rodinná firma roku, který AMSP ČR organizuje.

Mladá generace se otevřeně vyjadřovala k průběhu předání řízení rodinné firmy, případně i majetku. Nástupníci prozradili i své vize a plány do budoucna a na základě čeho se rozhodují pro pokračování a rozvíjení tradice rodinné firmy. Rovněž se svěřili, s jakými pocity firmy přebírají, jaká jsou rizika fungování rodinných firem a jak jim předcházejí.

Libor Musil, majitel rodinné firmy LIKO-S a člen představenstva AMSP ČR, k tomu uvádí: „Rodinné podniky se staly základním kamenem české ekonomiky. Většina z nich prochází procesem předání na novou generaci vlastníků právě teď. V tomto období je rodinná firma nejvíce ohrozitelná. Může dojít k snížení

likvidity, výkonu a obchodního potenciálu až po likvidaci podniku či prodej do rukou finančních fondů. Odcházející generace zakladatelů a jejich nástupci proto potřebují pomoci. Je třeba řešit kvalifikované poradce, systém vzdělávání, podporovat růst a inovace, povzbudit podniky k další expanzi. Na podporu rodinných firem, živností a farem nebude třeba vynaložit velké náklady, ale každá koruna investovaná do tohoto segmentu národního hospodářství se několikanásobně vrátí.“

Nástupci a nástupkyně plánují další rozvoj firmy. Někteří se chtějí zaměřit na prosazení firmy v zahraničí, jiní se snaží řízení delegovat a někteří chtějí více zefektivnit firemní procesy. Mezi hodnoty a přednosti rodinné firmy podle nástupníků patří spolehlivost, férovost, rychlé rozhodování, selský rozum či reinvestování. Firma je součástí rodiny a rodinné hodnoty se do ní promítají. Z průzkumu vyplývá, že rodinné firmy velmi oceňují podporu AMSP ČR. Líbí se jim možnost sdílet své příběhy a vzájemně se inspirovat.

Více o průzkumu na www.amsp.cz  ve složce Průzkumy.


8. ročník soutěže Equa bank Rodinná firma roku

Firmy se do ní mohou přihlásit až do 9. září 2019. Kromě tradičního zlatého, stříbrného a bronzového umístění zůstává i letos Cena odborné poroty pro dvě kategorie: Malé firmy (firmy do 50 zaměstnanců a s obratem do 10 mil. eur) a Střední firmy (firmy do 250 zaměstnanců a s obratem do 50 mil. eur). Cena veřejnosti je stejná jako v předchozích ročnících a budou do ní zařazeny firmy z obou kategorií (z každé kategorie pět nejlepších firem, které vybere porota). Vyhlášení vítězů proběhne již tradičně na Dni podnikatelů České republiky, a to 10. října 2019 v Praze.

Zdroj: AMSP ČR

Celý článek najdete v tištěné verzi TRADE NEWS 3/2019 na str. 7.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.