Ekonomičtí diplomaté z celého světa v Praze. Zájem o konzultace byl letos rekordní

Publikováno

Praha, 28. června – O aktuálních exportních příležitostech, možnostech vstupu na trh a současném vývoji na více než devadesátce světových trhů jednají od pondělí v Praze s českými firmami ekonomičtí diplomaté a ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade z celého světa. Součástí tradiční akce byly konzultace exportérů se specialisty na jednotlivá teritoria, pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU i České rozvojové agentury. Letos jich do PVA EXPO Letňany přijelo celkem 175 z 93 zemí, což je historicky nejvyšší počet účastníků. Mnohem více než loni bylo také zástupců firem, rekordní byl i počet schůzek, blížil se ke třem tisícům.

Na konzultace se registrovalo více než 450 čelních představitelů celkem 407 firem. Během dvou dnů se konalo více než 2 700 schůzek,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Děkuji všem za společnou přípravu akce a spolupráci při zlepšování a integraci jednotné zahraniční sítě. Českou republiku teď propagujeme jako zemi pro budoucnost, s chytrými lidmi, špičkovým výzkumem a inovativními firmami. Věřím, že společnými silami se nám tuto komunikační strategii podaří naplnit.“

„Setkání je jedinečnou možností, jak mohou firmy probrat s našimi ekonomickými diplomaty konkrétní služby či návrhy na projekty ekonomické diplomacie na další rok. Unikátní je fakt, že na konzultacích sedí u stejného stolu zástupci agentur i zaměstnanci našich ambasád. Stejně tak by tomu brzy mělo být v zahraničí, kde budou agentury i ambasády fungovat společně pod jednou střechou, na jedné adrese, a šetřit tím finanční a personální zdroje nejen státu, ale i firem,“ říká náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa.

Novinkou letošní konference byly konzultace s pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU. Na místě byli také k dispozici konzultanti Klientského centra pro export, České oficiální účasti a České rozvojové agentury, kteří firmám představili možnosti státní podpory exportu, rozvojové programy a způsoby marketingové podpory v zahraničí.

MPO a MZV na konferenci vyzdvihly kromě činnosti ekonomických diplomatů také práci agentur CzechTrade a CzechInvest a zejména spolupráci s podnikatelskými reprezentacemi jako je například Svaz průmyslu a dopravy či Hospodářská komora. Oceňují mimo jiné součinnost při výběru výstav a veletrhů, ve věci organizování seminářů, podnikatelských fór a kulatých stolů při návštěvách zahraničních představitelů v ČR či incomingových misí. Významně se spolupracuje také při pořádání doprovodných podnikatelských misí, které představují důležitý nástroj podpory exportu. Od loňského června se uskutečnilo 12 podnikatelských misí, z toho osm doprovázelo zahraniční cesty vrcholových představitelů a ústavních činitelů. Mise se konaly ve 14 státech Asie, východní Evropy a Afriky, které v současné době představují 60 % vývozu ČR do zemí mimo EU a vzhledem k růstovému trendu mají další potenciál pro diverzifikaci českého exportu.

K podpoře exportu MPO využívá i tzv. teritoriální (proexportní či obchodní) strategie, v současné době jich má resort zpracováno 28. Firmy ocenily i to, že byla již tradičně aktualizována Mapa globálních oborových příležitostí, která obsahuje pohled ekonomických diplomatů na sektorové příležitosti v daných teritoriích.

Mezinárodní obchod se potýká s mnoha zkouškami, jako jsou americká cla na ocel, odstoupení USA od dohody s Íránem či evropská cla na dovoz vybraných amerických výrobků. V této době je stabilita celého systému podpory a financování exportu klíčová," říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, a dodává: „Rád bych poděkoval ekonomickým diplomatům a ředitelům zahraničních kanceláří CzechTrade za dlouhodobou spolupráci. Byly to pro ně dva náročné dny plné schůzek, ale naši exportéři díky jejich znalostem získali mnoho cenných informací."

Čeští exportéři také vítají pomoc MPO a MZV s účastí na veletrzích a projektech ekonomické diplomacie. V roce 2018 se jich uskutečnilo 275. Pro rok 2019 je jich schváleno dokonce 314. Tyto projekty tvoří jedinečnou platformu pro spolupráci podnikatelů, ministerstev a agentur.

Stále sílící odezva firem na přijatou inovační strategii a podporu při jejich internacionalizaci, spolu s vystoupeními našich zahraničních zástupců na různých akcích, nás přiměla k uskutečnění rychlého průzkumu. Jeho cílem bylo zjistit podíl konzultací uskutečněných našimi zahraničními kancelářemi s inovativními firmami na právě skončené akci. Ukázalo se, že celkem 11 % zúčastněných spadá do kategorie inovativních firem. Největší procento z nich v rámci Evropy zaznamenali kolegové z Belgie, Chorvatska a Turecka. Jedná se přibližně o 20 procent exportérů. Ve světě pak tyto firmy projevily zájem o JAR, Thajsko, Korejskou republiku, Brazílii a Chile. Tady šlo o hodnoty okolo 25 procent," říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Štěpánka Filipová

tisková mluvčí

Tel.: +420 724 302 802

E-mail: filipovas@mpo.cz

www.mpo.cz

 

Ministerstvo zahraničních věcí

Michal Bucháček

tiskový mluvčí

Tel: +420 731 638 827

e-mail: michal_buchacek@mzv.cz

www.mzv.cz

 

Česká agentura na podporu zahraničního obchodu - CzechTrade

Marcela Havlová

vedoucí oddělení PR a komunikace

Tel.: +420 724 347 474

e-mail: marcela.havlova@czechtrade.cz

www.czechtrade.cz

 

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Eva Veličková

ředitelka Sekce komunikace a tisková mluvčí

Tel: +420 724 012 630

e-mail: evelickova@spcr.cz

www.spcr.cz

 

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.