AMSP ČR vítá Živnostenský balíček

Publikováno

Letos v březnu iniciovala AMSP ČR Živnostenský balíček 5+5, který míří na zjednodušení drobného podnikání. Proto jednoznačně uvítala konkrétní kroky Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem financí ke snížení administrativní zátěže drobných podnikatelů, které byly představeny v „desateru opatření“ na konci srpna.

Týkají se těchto oblastí:

1 Podpora rodinného podnikání.

2 Jednodušší rozjezd.

3 Změny v zákonech jen dvakrát ročně.

4 Konec daňovým výjimkám.

5 Jednotná databáze formulářů.

6 Všechny povinnosti na jednom místě.

7 Omezení statistických průzkumů.

8 Jednodušší a nižší daně nejen pro malé firmy.

9 Kompenzace exekučních nákladů.

10 Vstřícnější stavební úřad.

Generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová k tomu uvádí: „Právě zveřejněná opatření vlády de facto kopírují naše požadavky vyjma například omezení kontrol, které podnikatele nesmírně trápí a zatím v desateru nejsou. I to je však téma, které dále projednáváme s MPO a dalšími rezorty. Za AMSP ČR si nejvíce vážíme definice rodinného podnikání. Vítáme rovněž zjednodušení stavebního řízení, kdy kvůli razítkům bude obíhat úředník, nikoli podnikatel. Za největší úskalí pro MPO v realizaci desatera považujeme jednotná data účinnosti neboli změny v zákonech jen dvakrát ročně. Zde spíše očekáváme neochotný přístup jednotlivých rezortů.“

„V rámci činnosti Legislativní rady MSP intenzivně pracujeme na zlepšování legislativního prostředí pro malé a střední podnikatele. Vyjma připomínkování legislativních předpisů často sami iniciujeme legislativní změny, a to zejména na základě podnětů od našich členů. Živnostenský balíček je kombinací obou těchto postupů. Těší mě, že jsme na něm s MPO mohli spolupracovat, a věřím, že jeho pozitivní dopady na drobné podnikání se brzy projeví,“ uvádí místopředseda představenstva pověřený řízením AMSP ČR a předseda Legislativní rady MSP Zdeněk Tomíček.

Zdroj: AMSP ČR

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.