Nejvíce si ceníme podpory rodinného podnikání

Publikováno

Schválení definice rodinného podnikání vládou ČR bylo pro AMSP ČR završením jedné etapy podpory rodinného podnikání. Roky se intenzivně snažíme dostat do pozornosti médií a našich politiků české rodinné firmy a živnosti. Připravili jsme text definice a ta nyní žije.

Rodinné podniky jsou ve světě páteří národního hospodářství a u nás se stalo totéž. Některé české rodiny se v 90. letech semkly okolo nově založené firmy nebo živnosti, den za dnem tvrdě pracovaly, zaměstnávaly lidi, investovaly a v uplynulých dvou až třech dekádách vytvořily dnes již významné podniky.

Rodinných firem jsou statisíce

Síla rodinného podnikání je znát. Odhadujeme, že definici rodinného podnikání vyhoví více než 70 % malých a středních firem, které zaměstnávají cca 41 % všech pracujících v ČR.

Vedle toho je v Česku několik tisíc rodinných podniků, které již patří do segmentu velkých firem. Většina z nich vznikala z ničeho a bez výrazné státní pomoci. Je to velký ekonomický úspěch našich lidí, majitelů rodinných firem, ale i jejich zaměstnanců. Díky nim jsme se nepropadli mezi státy, kde je většina ekonomiky v rukou nadnárodních korporací.

Vláda zařadila rodinné firmy a živnosti na první místo v novém balíčku podpory podnikání. Dala tím jasně najevo, že po letech masivních investičních pobídek pro zahraniční firmy se chce nyní věnovat firmám v rukou českých vlastníků.

Uvedení teorie do života

AMSP ČR se pustila do práce na uvedení definice do praxe. Připravili jsme návrh pro vytvoření registračního místa pro české rodinné firmy a živnosti. MPO pověří registrací výbor složený ze zástupců MPO, AMSP ČR, Hospodářské komory a univerzitní platformy okolo rodinného podnikání. Zaregistrované firmy budou moci používat státem schválenou značku „Česká rodinná firma“. Vedle jasných pravidel, kdo je a není rodinnou firmou, registrační výbor schvaluje i etický kodex českého rodinného podnikání, který musí firmy nesoucí tuto prestižní značku ctít.

Rodinné firmy jsou nositeli dobrých služeb, produktů a osobního přístupu k zákazníkům. Oficiální státní značku budou moci používat k propagaci své činnosti. Tím naše aktivita ovšem nekončí. Ve spolupráci s MPO vytváříme programy na podporu tohoto segmentu a jednáme o možnosti daňového zvýhodnění, pokud majitelé firmy vloží vydělané peníze zpět do svého podnikání. Tím poroste síla našich rodinných firem.

Jednáme o možnosti podpory kvalitního vzdělávání nastupující nové generace vlastníků firem, tak jak je tomu v zahraničí. Díky tomu vznikne nová generace silných podnikatelů. Chceme také, aby stát podporoval podniky, které se rozhodnou investovat do svých zahraničních filiálek a továren. Chceme učit české rodinné podniky dovážet k nám vydělané peníze ze zahraničí místo toho, abychom dalším růstem výroby u nás ničili naše silnice a životní prostředí. Tím poroste prestiž naší země v zahraničí. Stejně tak inovativní rodinné firmy by mohly mít vyšší bonifikaci při posuzování žádostí v rámci operačních programů.

„Naším cílem je posilování rodinného podnikání u nás. Chceme pomáhat odcházející generaci podnikatelů úspěšně předat své rodinné živnosti a firmy do rukou nástupníků. Chceme pomoci, aby se z malých firem postupně stávaly firmy střední a ze středních firmy velké, a tím vytvořit podnikatelské podhoubí pro zahraniční expanzi českých rodinných firem. A také chceme pomoci k zajištění dobrých řemesel a služeb v našich domácích regionech,“ říká Libor Musil, člen představenstva AMSP ČR a garant projektu Rodinná firma.


Do soutěže Equa bank Rodinná firma roku 2019 se letos přihlásilo 11 středně velkých a 43 malých rodinných firem.

Vítěze vyhlásíme na Dni podnikatelů ČR 30. října 2019 a seznámíme vás s nimi i na stránkách TRADE NEWS.


Zdroj: AMSP ČR

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.