Nejoblíbenějším nástrojem pro externí financování malých a středních firem je leasing

Publikováno

Malé a střední podniky nejčastěji investují do svého rozvoje z vlastních zdrojů. Druhým nejčastějším nástrojem je leasing, který využívá 44 % podnikatelů. Téměř všichni (95 %) si jej sjednali opakovaně, často k nákupu nového vybavení či strojů. Čtvrtina podnikatelů využila k financování úvěr s dotační podporou, přičemž získání dotací pro ně nebylo rozhodujícím kritériem pro jeho čerpání. Oblíbené jsou také provozní úvěry, z nichž však firmy často hradí pořízení majetku. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a přední leasingovou společnost SG Equipment Finance (SGEF).

Pro pořízení nové techniky a strojů určených k podnikání firmy nejčastěji využívají vlastní zdroje (91 %). Volbou číslo dvě je leasing (44 %), který následuje investiční (36 %) a provozní (35 %) úvěr. Při výběru způsobu financování hraje největší roli cena (59 %), přičemž podnikatelé nezvažují jen výši úroku, ale berou v úvahu celkovou nákladovost. Pětině podnikatelů pomohl leasing už na samém počátku podnikání. Více než 60 % firem využívá možnost pojištění financovaného předmětu přímo u leasingové společnosti.

„Trochu nás překvapilo zjištění, že firmy jsou schopny financovat investice primárně z vlastních zdrojů a externími je pouze doplňovat. To poukazuje na dobrou kondici ekonomiky. S raketovým růstem mezd a odvodů se však vlastní firemní zdroje významně ztenčí, což se může brzy odrazit v menší chuti firem investovat do rozvoje svého podnikání,“ komentuje výsledky průzkumu Pavla Břečková, místopředsedkyně představenstva AMSP ČR.

Čtvrtina podnikatelů využila produkt s dotacemi, ovšem o možnosti dotační podpory vázané na leasing ví jen polovina firem. „Dobrou zprávou tohoto průzkumu je, že pro financování investic je potenciální dotace rozhodující jen ve dvou procentech případů. To by znamenalo odklon malých a středních podnikatelů od závislosti na dotacích,“ doplňuje Pavla Břečková.

S provozním úvěrem má zkušenosti 35 % podnikatelů. Z hlediska jeho účelu je překvapivým zjištěním, že firmy jej v 64 % věnovaly na pořízení nového majetku a jen v 16 % na překlenutí nesouladu mezi příjmy a výdaji.

Zdeněk Kejval, ředitel pro strategii a marketing SGEF, shrnuje: „Potvrzuje se, že leasing jako nástroj financování je dlouhodobě etablován a podnikateli hojně využíván. Jeho devízou je nesporně rychlost a dostupnost. Podstatná je i jeho menší administrativní náročnost. Ukazuje se také, že v investičním financování velmi zdatně konkuruje klasickým bankovním úvěrům. Současně platí, že 95 % firem se zkušeností s leasingem jej využívá opakovaně.“

Celý článek najdete v tištěné verzi časopisu TRADE NEWS 1 2020 na str. 66.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.