Služby exportérům v hodnotě více než 12,5 milionů korun poskytl během pandemie koronaviru CzechTrade

Publikováno

Servis v hodnotě více než 12,5 milionů korun poskytla agentura CzechTrade tuzemským firmám během pandemie koronaviru. Bezplatných cca 750 individuálních exportních služeb využilo na 350 malých a středních podniků. CzechTrade zavedl dočasný servis zdarma po konzultaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) na pomoc exportérům krátce po vyhlášení nouzového stavu. Podnikatele podpořil také vzdělávacími akcemi on-line a vyřizováním dotazů v Klientském centru. To vše s cílem tuzemským exportním společnostem co nejvíce usnadnit podnikání, a to i s využitím moderních informačních a komunikačních technologií.

„Firmy potvrzují, že státní podpora je po úspěšný export velmi důležitá, protože otevírá dveře. Celosvětová pandemie koronaviru také víc než dřív ukázala, že je nutné reagovat rychle a operativně se přizpůsobovat měnícím se podmínkám“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Pracovníci zahraničních kanceláří CzechTradu tak českým exportérům i během pandemie pomáhali vyhledávat potenciální odběratele, propojovali s nimi naše firmy, jednoduše dělali vše proto, aby identifikované obchodní příležitosti tuzemští podnikatelé maximálně využili. A je samozřejmostí, že v tom budou i nadále pokračovat.“

„Situace s nákazou COVID-19 mnohdy zvýšila poptávku po české produkci. Je třeba toho promptně využít. Mám radost, že jsme mohli pomoct například Itálii, která potřebovala roušky, zájem projevilo 20 tuzemských dodavatelů a spolupráci se podařilo navázat,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová a dodává:  „Nejde ale jen o osobní ochranné pomůcky. Např. na poptávku po interiérovém vybavení do Belgie reagovalo 11 českých podniků, i zájem svařovat žebříkové rámy z hliníkových profilů ve stejné zemi projevilo devět našich firem. Indický výrobce zase hledal dodavatele elektromotorů pro pohon svých elektrických vozítek, zatím jsme jej propojili se čtyřmi firmami z České republiky.“  

Karanténa v souvislosti s koronavirem ovlivnila také vzdělávací akce. A i na to CzechTrade operativně reagoval speciální on-line platformou. „Potřebné znalosti a informace nyní zájemci od našich zahraničních pracovníků získají, aniž by museli někam jezdit, z kanceláře či z domova prostřednictvím počítače připojeného na internet. Vzdělávací semináře on-line navštěvuje mnohem více lidí, než by to bylo možné fyzicky a jsou také mnohem víc interaktivní,“ říká generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal a dodává: Na už realizované akce i ty, co se v brzké době plánují, se přihlásilo na 1 280 účastníků. Do konce května se exportní vzdělávání zaměří na ekonomiku a příležitosti pro české firmy v Mexiku, možnosti exportu v Německu, ale také na udržitelný design, inovativní materiály a jejich použití v souladu s principy cirkulární ekonomiky.“

Firmám pomáhá i Klientské centrum pro export, tedy společný projekt MPO, CzechTrade a Ministerstva zahraničních věcí. Letos v dubnu se počet dotazů kvůli koronaviru oproti stejnému období 2019 zvýšil o více než 20 %. Firmy začaly hledat nové odbytiště pro stávající či nové produkty, zajímaly se o export produkce, která již nasytila poptávku v ČR například v oblasti šití a dodávek roušek, různých ochranných prostředků, desinfekce apod. Nyní se ozývají další firmy, které se rozhodly využít služeb CzechTrade zdarma. V poslední době například ty, které chtějí exportovat ovocné sirupy či vyhledat odběratele a distributory pro koženou galanterii. Lidé se také na Klientském centru pro export v poslední době často ptají na aktuální podmínky pro vycestování pracovníků do Španělska, na Slovensko a dalších zemí. CzechTrade také provozuje informační portál pro podnikatele Businessinfo.cz. V kontextu s pandemií koronaviru na něm mimo jiné zveřejňuje a pravidelně aktualizuje nejčastější otázky a odpovědi.   

Z výše uvedeného je zřejmé, že se s pomocí MPO a její agentury CzechTrade českým exportérům daří uzavírat obchody průběžně a ani během celosvětové pandemie koronaviru se chuť exportovat nesnížila, spíše naopak. Mluví o tom i samotné firmy. Například výrobce plastových a hliníkových oken na Meeting Pointu CzechTrade, což je pravidelná konzultační akce na pomoc exportérům, jednal o certifikaci oken do Austrálie a nyní je před finálním podepsáním první objednávky oken. „Dostal jsem kontakt na normálního člověka, který to má v hlavě srovnané. Sedli jsme si jak technicky, obchodně, i lidsky. Doufám, že se spolupráce rozjede i s dalším kontaktem od vás,“ popisuje spolupráci majitel firmy DYNAL Martin Sklenář. V Rumunsku se zase podařilo zrealizovat pro Vojenské lesy a statky ČR v rámci bezplatné asistence screening trhu vhodných potenciálních obchodních partnerů. „Poskytnuté informace jsou pro nás neocenitelné. Spolupráce byla na profesionální úrovni a velice si ji vážíme,“ říká vedoucí obchodu VLS Jiří Horák. V Belgii se zase podařilo najít pro firmu Linia zahraničního odběratele a jejich roušky jsou už na cestě do lékáren a obchodů.

Pandemie koronaviru ukázala, že při zvládnutí krizových situací hrají velmi významnou roli digitalizace a inovace. V ČR mají velký potenciál, výsledky transferu technologií by mělo být samozřejmě možné využívat i v době po koronaviru. Důležité je také zaměření exportu na přidanou hodnotu, kdy nejen na technologických projektech je patrné, že ČR může být inspirativní zemí pro budoucnost.        

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.