Třístý rodinný podnik registrován! Rodinné firmy jsou stavebním kamenem české ekonomiky

Publikováno

Před několika měsíci spustila AMSP ČR registraci rodinných obchodních korporací a rodinných živností. Na konci srpna byl registrován jubilejní třístý český rodinný podnik. Při rozběhu registrace od letošního 1. března jsme zažili koronavirovou krizi, změnu textu definice rodinného podnikání, přesměrování státní správy a podnikatelského sektoru na nové priority, nově organizované léto a každý z majitelů rodinných firem mnoho nepředpokládaného. A přesto registrujeme průměrně za týden deset nových firem.

„Rodinné firmy jsou významným stavebním kamenem české ekonomiky a jsem moc rád, že to vypadá, že koronavirovou krizi zvládly. Jejich odolnost se dá přičíst i tomu, že rodiny přirozeně drží pohromadě a nejde jim o krátkodobý zisk, ale o tradici, pokračování rodinného stříbra,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Podpora rodinných firem od státu je proto nanejvýš na místě, umožnila ji definice těchto podniků, kterou jsme před více než rokem přijali, a certifikace, které, jak je vidět, nezastavil ani covid-19.“

Rodinné firmy dostaly zabrat, ale projevily svoji sílu a zodpovědnost

U rodinných firem není v době krize v sázce jen příjem jednoho ze členů rodiny nebo ztráta investice, ale v případě společného rodinného podnikání jde o reputaci celé rodiny a stejně tak živobytí pro všechny nejbližší. Rodiny majitelů většinou vsadí na jednu kartu a každý den bojují o to, aby v této hře neprohrály. Pokud najednou přijde vnější vliv takového rozsahu, jaký jsme v některých oblastech podnikání zaznamenali v posledních měsících, vše se otřese v základech. Málokdo si dovede představit, co takto postižené rodiny musí nyní překonávat.

Východiskem v této situaci je právě to, co rodinné firmy charakterizuje. Tedy schopnost semknutí rodiny, vysoká zodpovědnost vůči zaměstnancům i obchodním partnerům a rodinná síla přežít to nejhorší období. Tlak na majitele těchto podniků je silný. Trhy se sice neztratily, ale více či méně oslabily. Majitelé musí hledat náhradu za ztracené příjmy. Cítí odpovědnost za všechny okolo sebe a neskládají ruce do klína s tím, že ořežou náklady, aby si svoje příjmy udrželi. Toto není strategie rodinných firem v době krize. Naopak investují vlastní úspory, rodinný majetek a další soukromé zdroje včetně půjček od rodinných příslušníků pro udržení firmy.

Jsou tahounem v krizi a chtějí investovat

Náš stát by měl tuto oblast podnikání povzbuzovat a podporovat. Na počtu registrovaných podniků je vidět, že firmy mají zájem o spolupráci se státní správou. Ukázal to i nezávislý květnový průzkum agentury Ipsos pro AMSP ČR mezi rodinnými firmami, který jednoznačně prokázal, že tahounem v krizi jsou právě tyto firmy a že mají chuť investovat.

Proto se obracíme na vládu, aby při příležitosti našeho registračního jubilea podpořila toto národní „rodinné stříbro“. Předkládáme vládě soupis sedmi aktuálních opatření (říkáme jim „srdcová sedma“), která by měla podpořit a dynamizovat aktivitu rodinných firem při obnově hospodářství. Pro ty majitele, kteří si mohou dovolit investovat, by to měl být signál „právě teď je to potřeba“ a pro ty, které krize dostala skoro do kolen, by to měl být signál „záleží nám na vás, věříme vám“. Pokud rodiny vlastníků budou investovat svoje peníze, vytvoří další pracovní místa, dají příjem dalším firmám a státu odvedou z této činnosti daně. Je to princip: firmy firmám, firmy státu, stát firmám.

Registrace rodinných podniků je zde proto, aby:

• ověřila funkci první historické definice rodinného podnikání u nás;

• poskytla přehled o tom, jak si rodinné firmy stojí;

• registrovaným umožnila přístup k podporám a výhodám;

• dala možnost firmám používat oficiální logo – Rodinný Podnik Česká Republika.

Všechny tyto oblasti musíme dále rozvíjet, a to nyní a rychle. Rodinné podniky opravdu mohou být jednou z pák na vyřešení následků krize a stabilizačním faktorem naší ekonomiky do budoucnosti. Všechny vyspělé země to takto mají nastavené. Státní investice do rodinných firem zůstávají u nás „doma“.

Libor Musil, místopředseda představenstva AMSP ČR a garant asociačního projektu Rodinná firma, k tomu uvádí: „Mám jednak radost z toho, jak se registrace rozeběhla, ale také z toho, že historicky poprvé zde funguje Výbor pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků, který je složen ze zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Českomoravské záruční a rozvojové banky, Hospodářské komory ČR a AMSP ČR a pracuje s podporou několika univerzit. Spolupráci výboru se nám z nuly podařilo rozjet i přes krizi a jsme odhodláni pokračovat v pomoci této důležité formě podnikání.“

Zdroj: AMSP ČR

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.