Brzy vyjde nové TRADE NEWS - Úvodník můžete číst už nyní

Publikováno

Zaměření předvánočního čísla časopisu TRADE NEWS vás symbolicky přenese do zasněžených severských krajů. Země Skandinávie skýtají mnohem víc než jen polární záři. Švédsko, Norsko, Dánsko a Finsko jsou v byznysovém světě symboly pro konkurenceschopnou ekonomiku, inovace a nové technologie spojené s důrazem na vzdělání, udržitelnost, sociální soudržnost a vysokou životní úroveň.

Tyto státy jsou zároveň tradičními partnery České republiky s dlouhou a pestrou historií vzájemných vztahů. Vždyť například Dánové dodnes vzpomínají na svou nejoblíbenější královnu Dagmar – Markétu Přemyslovnu, dceru krále Přemysla Otakara I., která se provdala za dánského krále Valdemara II. V současné době jsme s Dánskem, Švédskem a Finskem součástí Evropské unie, s Norskem Evropského hospodářského prostoru, s Dánskem a Norskem členy NATO. Sdílíme stejné hodnoty svobody, demokracie a právního státu a máme společný zájem na volném pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu. Dynamika vzájemného obchodu a investičních toků byla v posledních desetiletích bezprecedentní, severské firmy investovaly v České republice desítky milionů eur, vytvořily mnoho pracovních míst a napomáhají zvyšování konkurenceschopnosti naší ekonomiky.

S trochou nadsázky (i proto, že Finsko je zřízením republikou) lze říci, že všechny čtyři severské země jsou královstvími inovací. Skandinávie tím může být pro Česko nejen partnerem, ale i inspirací. Česká republika si ve své Inovační strategii dala za cíl zvýšit výdaje na vědu a výzkum do roku 2030 na 3% HDP, a dostat se tak mezi dvacet nejvyspělejších ekonomik světa. Švédsko, Dánsko i Finsko přitom již tento cíl plní nyní a díky investicím do nových technologií slaví globální úspěchy svých firem a jsou známé živelným startupovým prostředím. Ačkoli jsou tyto země počtem obyvatel blízké Česku, či dokonce menší, jejich příznivé inovační klima umožnilo vznik světoznámých firem, jako jsou Skype, Bluetooth, Tieto, Rockwool, Bang & Olufsen či Nokia. Vysoká míra konkurenceschopnosti spolu s kreativitou, inovacemi a mimořádně příznivými podmínkami pro podnikání vedou ke vzniku velkého množství start-upů. České firmy mají příležitost uspět v nových a čistých technologiích, ale i tradičnějších průmyslových odvětvích a investičních projektech.

Stejně jako my i Skandinávie se nyní potýká s negativními vlivy koronavirové pandemie. Tamní ekonomiky nezaznamenaly tak vysoký propad jako jiné, což souvisí pravděpodobně nejen s efektivní státní pomocí, ale i s funkčností sociálního státu. Avšak ani severský blahobyt nemusí být odolný vůči vleklým krizím. Věřím, že všichni dokážeme nepříznivé důsledky pandemie překonat a naše obchodní a ekonomické vztahy dosáhnou brzy předpandemické úrovně.

Přeji vám tímto nejen inspirativní čtení, ale hlavně vánoční pohodu a hodně zdraví a energie do nového roku 2021.

Ing. Martina Tauberová, náměstkyně ministra pro řízení sekce Evropská unie a zahraniční obchod, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

Předvánoční TRADE NEWS vyjde 17. 12. 2020.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.