Ochutnávka nového TRADE NEWS

Publikováno
thumbnail

Dubnové číslo TRADE NEWS se věnuje třem exportně perspektivním zemím – Indonésii, Kambodži a Singapuru.

Dozvíte se více nejen o tom, proč se Singapuru často přezdívá „asijské Silicon Valley“, proč patří mezi ekonomické zázraky posledního desetiletí, ale také to, jak ekonomicky a obchodně spolupracuje s Evropskou unií a Českou republikou. Právě z hlediska dohod o volném obchodu mezi EU a jednotlivými zeměmi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) je Singapur nejdůležitějším partnerem.

Ostrovní stát Singapur, britská obchodní kolonie a důležitá námořní základna na cestě mezi Suezským průplavem, Indií a Austrálií, roste od vyhlášení nezávislosti v roce 1965 nezastavitelnou rychlostí. Nikoho dnes nepřekvapí, že patří mezi tzv. asijské tygry, elitní skupinu nově industrializovaných zemí v Asii.

Singapur je sice nevelká země co do rozlohy a počtu obyvatel, ale zato se znamenitým obchodním duchem. Z hlediska nominálního HDP patří mezi první čtyři nejdůležitější země v rámci ASEAN, a může se tak poměřovat například s demograficky mnohem větším malajsijským trhem. V roce 2018 byly mezi EU a Singapurem podepsány dohody o volném obchodu a o ochraně investic a dohoda o volném obchodu vstoupila v platnost v listopadu 2019.

Jak jsem naznačila v úvodu, inovace a start-upy jsou v Singapuru jako doma. Je to právě vysoký inovační potenciál a silná podpora, co láká špičkové inženýry a nejvyspělejší technologie z celého světa. Stát vlastní jeden z největších investičních fondů na světě, který se zaměřuje na podporu inovací – Temasek.

Spolupráce mezi českými a singapurskými start-upy je do budoucnosti velmi perspektivní. V červnu 2018 se zde pod záštitou agentury CzechInvest uskutečnil pilotní projekt CzechMatch, během něhož se pětice českých start-upů představila místním partnerům a navázala kontakty s potenciálními zahraničními investory. Akce se konala v centru JTC LaunchPad, kde sídlí 30 byznys inkubátorů a více než 750 místních start-upů. Díky tomuto projektu si některé české start-upy v Singapuru založily pobočky. Mezi úspěšné patří například vícekanálový online prodejce Retailys. com nebo společnost Hybrid Company, která se zaměřuje na centrální systémy pro online správu reklamních formátů do televizního prostředí.

Právě podpora inovačního potenciálu je jedním z klíčových nástrojů rozvoje konkurenceschopnosti ČR. V rámci projektu Technologická inkubace podpoří CzechInvest více než 300 inovativních start-upů ze sedmi klíčových technologických oblastí. V souladu s Inovační strategií ČR 2019–2030 investujeme do vědy, výzkumu a inovací. Jedná se o jeden ze způsobů, jak být zemí pokročilých technologií, ale také místem pro nejvýznamnější světové vědecké kapacity. Na závěr bych vám ráda popřála vše dobré, úspěšné obchodní aktivity a hlavně pevné zdraví.

Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání

Foto: archiv MPO

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.