Nová soutěž pro řemeslníky

Publikováno

Soutěž eManuel hledá inspirativní příběhy řemeslníků, kteří úspěšně překonali mnohá úskalí v podnikání, zakládají si na dobrém jménu a čestném jednání. Zároveň jde v soutěži o řemeslné podnikání, jehož součástí je odesílání balíků prostřednictvím přepravních služeb. Uzávěrka přihlášek končí 31. 8. 2021.

Tři finálové projekty, které dostanou nejvyšší počet hlasů během hlasování veřejnosti v průběhu října 2021, získají poukaz na přepravu balíků pomocí online aplikace GLS CZ e-Balík Profi v hodnotě 15 tisíc korun. Vítězové budou vyhlášeni na Dni podnikatelů ČR v listopadu 2021. První ročník soutěže eManuel organizuje AMSP ČR v rámci vlastního nedotačního projektu Fandíme řemeslu. Generálním partnerem je General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS).

Pravidla soutěže a další informace na www.fandimeremeslu.cz

Celý článek najdete v tištěné verzi časopisu TRADE NEWS 3 2021 na str. 9.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.