Ochutnávka právě chystaného TRADE NEWS

Publikováno
thumbnail

V listopadovém čísle časopisu TRADE NEWS se věnujeme čtyřem perspektivním teritoriím, konkrétně Státu Izrael, Iráku, Saúdské Arábii a Ománu. Ty jsou součástí pestré palety zemí tvořících region Blízkého východu, jehož ústřední charakteristikou je především lidská, kulturní, náboženská, politická a ekonomická rozmanitost, která se promítá do různorodých příležitostí pro odbyt českého exportu a navazování technologické spolupráce v mnoha perspektivních odvětvích.

Přestože se Blízký východ často dostává do povědomí veřejnosti jako část světa zmítaná nekonečnými bezpečnostními a vnitropolitickými krizemi, kvůli své poloze v sousedství Evropy je pro ČR strategickým regionem, především z hlediska diverzifikace českého exportu.

Tomáš J. Baťa o této realitě říkával: „Lidé se mě někdy ptají, zda politická stabilita je jedním z nezbytných předpokladů rozvoje obchodu v dané zemi. Odpovídám jim, že ve většině světa nelze stabilitu předvídat o nic přesněji než počasí.“

Důležitost podpory vztahů s tímto regionem si uvědomoval i prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který v roce 1927 jako vůbec první hlava státu na světě navštívil území dnešního Státu Izrael a také významnou měrou přispěl k založení československé nemocnice v Bagdádu o dva roky dříve.

Totéž platí o prezidentu Václavu Havlovi, který zavítal na Blízký východ hned třikrát – v letech 1990, 1997 a 1999 – a položil základy dnešního strategického partnerství s Izraelem a důležité spolupráce s arabskými zeměmi.

Trhy Blízkého východu jsou z ekonomického hlediska značně různorodé, ať už se jedná o inovačního high-tech lídra Stát Izrael, obchodní a investiční hub Spojené arabské emiráty či teritoria bohatá především na nerostné suroviny, jako je Irák, Saúdská Arábie či Omán. Avšak společným jmenovatelem všech těchto zemí je skutečnost, že i v novém tisíciletí si Češi dokázali získat u místních partnerů obrovský respekt ve vybraných průmyslových odvětvích, včetně automobilového průmyslu, petrochemie, obranného sektoru, letectví či zdravotnictví.

Mezi top projekty patří například startupová spolupráce se Státem Izrael v rámci Škoda Auto DigiLabu, rozšiřování kapacit rafinerií v jihoirácké Basře, zahájení provozu montážního závodu pro nákladní vozy u Rijádu či dodávky stovek speciálních lůžek pro nemocnice v SAE či Saúdské Arábii. Díky všestrannosti tuzemského průmyslu a mimořádné schopnosti firem uspět na náročných trzích český export na Blízký východ letos opět dynamicky roste.

Pro další posilování hospodářských, politických a mezilidských vztahů s partnery z Blízkého východu a dalších regionů aktuálně hraje zásadní roli světová výstava Expo Dubaj, kde se až do konce března 2022 představuje výběr toho nejlepšího ze 192 zemí světa, včetně ČR. Ministerstvo průmyslu a obchodu nečeká, až příležitost opět zaklepe na dveře, a již nyní se aktivně připravují další akce na podporu českých firem. Již za několik dní osobně povedu delegaci zástupců českého leteckého průmyslu na oficiální účast na veletrhu Dubai Airshow a na leden 2022 chystáme rotační expozici City for the Future v Dubaji, kde bude také podepsána mezivládní Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi ČR a SAE.

Přeji vám inspirativní čtení, úspěšné obchodní aktivity a pevné zdraví.

Ing. Martina Tauberová, náměstkyně ministra pro řízení sekce Evropská unie a zahraniční obchod, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.