Navýšení o 14 miliard korun na nové projekty pro Národní plán obnovy

Publikováno

Na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vláda uložila resortům rozpracovat návrhy projektů, které mohou být zařazeny do Národního plánu obnovy (NPO). Česká republika usiluje o navýšení alokace o 14 miliard korun. S tímto navýšením je spojeno i financování reforem a investic v rámci nové energetické iniciativy REPowerEU, jež má urychlit snížení závislosti na ruském plynu.

„Prioritou vlády je energetická bezpečnost České republiky. Díky navýšení prostředků pro Národní plán obnovy a možnosti získat další finanční prostředky v rámci REPowerEU, může Česká republika usilovat o diverzifikaci dodávek energie, výrobu čisté energie a o úspory energií,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že MPO přijímá takové kroky, díky kterém se Česko postupně zbavuje závislosti na nepřátelských či nestabilních zemích jako je Rusko.

Materiál popisuje základní formy, jakými může Česká republika přistoupit k úpravám NPO a dále výběr podnětů, které jsou určeny k dalšímu rozpracování. „Výběr byl proveden z celkových podnětů za více než 125 miliard korun. Jednotlivá ministerstva budou mít nyní čas na to, aby navrhované projekty více rozpracovala, určila přesný harmonogram, cíle a náklady na financování,“ říká náměstek pro fondy Evropské unie Marian Piecha. Po jejich detailním rozpracování bude vláda opakovaně rozhodovat o tom, jaké projekty budou v konečné fázi schváleny a stanou se součástí aktualizovaného NPO.

Předkládaný výběr projektů k dalšímu rozpracování tvoří větší množinu, než je očekávaný objem alokace z Evropské unie, a to z toho důvodu, aby byl vytvořen dostatečný zásobník projektů.

Výběr obsahuje zejména podněty z oblasti energetiky (podpora infrastruktury pro energetiku, domácností a municipalit a podpora podnikatelů) a dále projekty, které jsou zaměřené na dostupné bydlení, podporu školství, výzkumu a vývoje, kyberbezpečnosti, péče o ohrožené děti a další. Při výběru byly preferovány spíše velké projekty a projekty zaměřené na řešení současné energetické krize tak, aby se nepřidávalo přehnané množství malých cílů, které bude muset Česká republika následně plnit.

Více informací k Národní plánu obnovy najdete na www.planobnovycr.cz.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.