Průzkum AMSP ČR: Polovina podniků využívá principy cirkulární ekonomiky, některé nevědomky

Publikováno

Polovina malých a středních podniků (MSP) využívá principy cirkulární ekonomiky. Alespoň jeden z těchto principů využívají téměř všechny firmy, jen si to část z nich neuvědomuje. Vyplývá to z průzkumu, který pro AMSP ČR v rámci Roku nových technologií 2022 uskutečnila agentura Ipsos.

„Nejčastějšími důvody zájmu o cirkulární ekonomiku jsou snaha ušetřit, přizpůsobení se trendu udržitelnosti podnikání a také požadavky majitelů společností,“ uvádí předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš. Podniky podle něj nejčastěji v rámci principů cirkulární ekonomiky třídí odpady, využívají ekologické materiály a soustředí se na opravitelnost svých výrobků.

Menším firmám, které se o toto téma nezajímají, je podle místopředsedkyně AMSP ČR Pavly Břečkové třeba srozumitelně a jednoduše vysvětlit, že cirkulární ekonomika není jen o odpadech, ale o udržitelnosti jejich podnikání, která přináší finanční efekt pro firmu.

Scházejí peníze i informace

Průzkum zjistil, že největšími překážkami zavedení cirkulární ekonomiky jsou nedostatek informací, finančních prostředků, expertů či pracovních sil v oboru. „To, že více než polovina firem využívá principy cirkulární ekonomiky, je pozitivní zpráva. S nejčastěji zmiňovanými překážkami v podobě nedostatku informací, zkušeností či finančních prostředků je Komerční banka připravena pomoci. Prostřednictvím společnosti KB Advisory a Enviros ze Skupiny KB poskytujeme firemním klientům poradenství v oblasti ESG, energetiky a životního prostředí včetně zavádění principů cirkulární ekonomiky. To vše doplněné o kompletní poradensko-dotační servis a udržitelné financování,“ vysvětluje Blanka Svobodová, Corporate Strategy and Financing Tribe Leader Komerční banky. Dobrou zprávou je, že i na zavádění principů cirkulární ekonomiky jsou už nyní k dispozici dotace. Další výzvy budou ještě vypsány.

Co je cirkulární ekonomika?

„Cirkulární ekonomika nebo také oběhové hospodářství je koncept, který se zaměřuje na udržitelný rozvoj a zahrnuje jak sociální a ekonomické, tak environmentální aspekty. Z hlediska výroby je to model, který umožňuje firmám efektivně nakládat se zdroji a stát se dlouhodobě udržitelnými,“ přibližuje členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová. Tématu cirkulární ekonomiky se podle průzkumu v současnosti věnuje třetina firem, dalších 15% se mu začne věnovat od příštího roku. Většina firem, které principy cirkulární ekonomiky využívají, má zároveň strategii, jak postupovat při zavádění nových principů. Obecně jsou nejvíce známé pojmy sdílená ekonomika, ekodesign, 3R principy a materiálový audit.

Zdroj: AMSP ČR

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.