Tomáš Nidetzký se stal předsedou představenstva NRB

Publikováno

Tomáš Nidetzký je od května 2023 předsedou představenstva Národní rozvojové banky (NRB). Ve funkci nahradil Jiřího Jiráska, jenž vedl banku od ledna 2016. Jeho cílem je v čele NRB posílit význam návratných finančních prostředků v české ekonomice, které budou dlouhodobě podporovat hospodářskou politiku státu.

Národní rozvojová banka je na trhu již od roku 1992 a do září 2021 působila pod značkou Českomoravská rozvojová a záruční banka. Od svého založení poskytla soukromému a veřejnému sektoru podporu v podobě záruk a zvýhodněných úvěrů přes 500 miliard korun. „Národní rozvojová banka jako specializovaná státní banka poskytuje své produkty a služby v rámci programů financovaných státními či evropskými institucemi. Banka se dlouhodobě a úspěšně zaměřuje na podporu malého a středního podnikání, kterému bude i do budoucna partnerem. Mým cílem je využít její potenciál i v dalších oblastech, jako je například  financování veřejné infrastruktury, a to za podpory jak veřejného, tak soukromého sektoru. Součástí konsolidace veřejných financí a současné podpory hospodářského rozvoje je i významné posílení role finančních nástrojů v ekonomice na úkor jednorázových dotačních programů. Přes velmi dobře fungující bankovní sektor je role NRB v realizaci priorit hospodářské politiky státu nezastupitelná, což dokazují i zahraniční zkušenosti, například prostřednictvím německé KfW či polské BGK,” přibližuje své záměry Tomáš Nidetzký. 

„Rád bych se rovněž zasadil o bližší spolupráci banky s dalšími státními institucemi. Příkladem z finanční oblasti může být spolupráce mezi Českou exportní bankou (ČEB) nebo Exportní garanční a pojišťovací společností (EGAP), a to s cílem větší koordinace našich aktivit a využití potenciálu synergických efektů jak pro stát, tak pro naše klienty,“ doplňuje nový předseda představenstva Národní rozvojové banky. 

Tomáš Nidetzký v letech 2016 až 2022 působil jako člen bankovní rady ČNB a od prosince 2018 byl jejím viceguvernérem. Před tím zastával řadu vrcholových manažerských pozic v různých odvětvích finančního sektoru například v NN pojišťovně a penzijní společnosti, Pojišťovně České spořitelny, Stavební spořitelně České spořitelny, ČSOB Pojišťovně a dále finanční skupině ING. V letech 1999 – 2004 byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky a České asociace pojišťoven. Na začátku své kariéry  působil ve Středisku cenných papírů, Komerční bance a České spořitelně. Absolvoval Fakultu informatiky a statistiky VŠE v Praze a postgraduální studium na Oklahoma City University v USA.

Dalšími členy představenstva NRB jsou Pavel Křivonožka, který je zodpovědný za úsek řízení obchodu, a Pavel Fiala, jenž vede finance. Oba jsou v představenstvu banky od roku 2020. Pavel Křivonožka přišel do banky z Raiffeisenbank, kde devět let působil na pozici Head of Capital Markets Sales, resp. Financial Institutions and Equities. Pavel Fiala pracuje v NRB od roku 2003, přičemž více než dvacet let vedl odbor řízení rizik. 


Národní rozvojová banka působí na trhu od roku 1992, kdy vznikla jako Českomoravská záruční a rozvojová banka. Jejím současným cílem je přispět a podílet se na podpoře dlouhodobě udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.