Již tisícovka firem využívá Národní soustavu kvalifikací. Přidejte se k nim!

Publikováno

Stále málo technických kádrů? Většina firem se shoduje: ano, a řešení je v nedohlednu. Ani současná optimalizace sítě škol neznamená, že nabídka absolventů na trhu práce odpovídá požadavkům podnikatelských subjektů. Chybí také podpora technického vzdělávání ze strany vlády a zřizovatelů, technické obory jsou nedostatečně propagovány médii. Řešení přináší systém celoživotního učení, jehož podstatnou součástí je implementace zákona č. 176/2009 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v podobě Národní soustavy kvalifikací.

Národní soustava kvalifikací (NSK) je nástroj, umožňující získat kvalifikaci bez návratu do počátečního vzdělávání, tedy do školy. Profesní kvalifikace přitom identifikují a tvoří sami zaměstnavatelé, sdruženi ve 29 sektorových radách, čímž je zajištěna aktuálnost a potřebnost daných kvalifikací na trhu práce.

V katalogu NSK je momentálně zveřejněno již 641 profesních kvalifikací, ze kterých je možné se nechat přezkoušet autorizovanou osobou a získat tak osvědčení o profesní kvalifikaci, jež je jasným dokladem aktuálních dovedností a znalostí v oboru. To, že systém funguje, dokládá nejen již více než 105 000 držitelů těchto osvědčení na trhu práce a síť 3000 autorizovaných osob, ale i to, že k systému se aktivně hlásí a v personálních procesech ho využívá bezmála 1000 firem ze všech regionů České republiky. Mezi nimi například Continental Barum, Synthesia, Vítkovice, MADETA, Siemens, MOTOR JIKOV, TONAK nebo GRANDHOTEL PUPP.

Zeptali jsme se samotných firem, co jim NSK přineslo a v čem vidí rezervy. Některé z jejich odpovědí vám přinášíme:

„Díky informacím obsaženým v národních soustavách šetříme tolik důležitý čas. Potřebné informace pro naši personální práci máme k dispozici v elektronické podobě. Popisy profesí i kvalifikační standardy můžeme využít jak při pohovoru s kandidátem na volné pracovní místo, tak u nastavování a popisu vzdělávacích potřeb či při aktualizaci popisů pracovních míst. Protože také spolupracujeme se středními školami (pořádáme praxe pro žáky apod.), vidíme jako vhodné větší provázání tohoto systému s výukou na středních školách.“

Jiří Voloch, ekonomický a personální náměstek, VAMOZ – servis

„Velké pozitivum NSK vidíme ve sjednocování kvalifikací lidí na trhu práce. Bylo by skutečně přínosem, kdyby si certifikace dělalo čím dál větší množství lidí a mohl tak narůst počet kvalifikovaných pracovníků v příslušných oborech, a tím by se velmi zjednodušila práce všem personalistům a zaměstnavatelům při výběru odborných pracovníků. Také jednotliví pracovníci mají díky NSK možnost změnit své povolání a vědí přesně, co se od nich po získání certifikátu očekává. Rezervy spatřujeme v zatím ne příliš velké informovanosti zaměstnavatelů i zaměstnanců, že v oblasti dalšího vzdělávání existují možnosti vyplývající z NSK.“

Eva Kosecová, jednatelka, SIMEVA

„Přínos pro firmu – kvalifikovaní a loajální zaměstnanci, kteří odvádějí dobrou práci. Přínos pro zaměstnance – získali výuční list na základě praxe, zkušeností a vědomostí získaných v práci, aniž by museli ,chodit‘ do školy. To jim pomohlo v jejich kariérním postupu v naší společnosti. Rezervy – podle mého názoru je malá informovanost o možnostech NSK.“

Jitka Havlíková, personalistka, Liberecká pekárna

„Samozřejmě další výhodou NSK je, že stávajícím zaměstnancům můžeme nabídnout dodatečné získání ‚certifikované kvalifikační zkoušky‘ ve výrobních profesích. V roce 2014 připravujeme standardizaci znalostí v oboru nástrojařství, a to pro celé oddělení nástrojárny.“

Tomáš Musil, ředitel závodu, ept connector

„Projektu NSK fandíme, máme za to, že ve výsledku postupně pomůže zvýšit zájem o technické strojírenské obory. Naše firma se snaží být v této oblasti užitečná tím, že prohlubuje těsnější spolupráci se ZŠ a strojírenskými učilišti v regionu. Jsme v počátcích využívání soustavy NSK, o rezervách se ještě těžko hovoří.“

Miroslav Černý, jednatel, CHODOS CHODOV

Více informací: www.narodnikvalifikace.cz, www.nsk2.cz, www.vzdelavaniaprace.cz, www.sektoroverady.cz

Text: Eva Novotná

Celý článek najdete v tištěné verzi TRADE NEWS 5/2014 na str. 66-67.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.