Vše přehledně a na jednom místě. MPO spustilo vyhledávač podpor pro podnikatele

Publikováno

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo web www.podporapodniku.cz. Podnikatelé tam najdou vyhledávač, který jim usnadní orientaci a následnou volbu nejvhodnější podpory, jež nejvíce odpovídá konkrétní situaci jejich podniku či záměru.

„V současné době existuje v České republice široká paleta programů, které pomáhají podnikům prostřednictvím grantů, úvěrů, záruk, kapitálových vstupů nebo různých nefinančních opatření. Aby se podnikatelé v programech jednoduše orientovali, připravili jsme pro ně přehledný vyhledávač, který všechny možnosti komplexně mapuje. V něm najdou souhrn podpory v řadě oblastí jako například digitalizace, výzkum a vývoj, energetika, lidské zdroje a vzdělávání, infrastruktura, přístup na zahraniční trhy a další,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že se jedná o první vyhledávač, kde je veškerá podpora přehledně na jednom místě.

Podnikatelé mohou na webu vyhledávat nejvhodnější podporu na základě vyplnění čtyř údajů, a to:

  • stáří podniku
  • velikost podniku
  • místo realizace projektu
  • oblast podpory odpovídající jejich zamýšlenému projektu

Web zároveň umožňuje zobrazení kompletního seznamu podpor za jednotlivé oblasti podpory. Přehledně strukturované informace k jednotlivým programům obsahují stručný popis programu, způsobilé výdaje, upřesnění výše podpory i přímý kontakt na poskytovatele podpory za účelem konzultací projektových záměrů.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.