Brzy vyjde nové TRADE NEWS | Úvodník můžete číst už nyní

Publikováno
thumbnail

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím vás z americké ambasády zde v srdci Evropy! Je mi potěšením uvést toto vydání TRADE NEWS, které odkrývá celou řadu podnikatelských příležitostí v dynamickém obchodním prostředí státu Kalifornie.

Bilaterální obchod mezi Spojenými státy a Českou republikou vzkvétá: v roce 2022 dosáhl objemu 12,2 miliardy dolarů, přičemž výsledky za rok 2023 budou podle odhadů ještě lepší. A Kalifornie je významnou součástí tohoto příběhu. Tento stát je totiž hospodářskou mocností v oblasti inovací a technologického pokroku a zároveň je kulturně velmi rozmanitý.

Jako velvyslanec USA v České republice mám obrovskou radost, že můžu být každý den svědkem různých podob spolupráce a synergií mezi našimi zeměmi. Od kreativního průmyslu v Hollywoodu přes technologické zázraky v Silicon Valley až po nádherné vinice v Napa Valley – to je jen pár příkladů, čím Kalifornie láká české malé a střední podniky a kde jim může nabídnout příslib růstu a společného úspěchu. A svou trochou do mlýna zde přispívají i naše firmy: v Česku investují malé i velké podniky z Kalifornie, a pomáhají tak k růstu místní ekonomiky a zaměstnanosti.

Pojďme se tedy společně na následujících stránkách vydat přes Atlantik a podívat se, kudy se ubírají obchodní cesty mezi Českem a Kalifornií.

Bijan Sabet,

velvyslanec Spojených států amerických v České republice

TRADE NEWS 1/2024 vychází 28. února.

////

New issue of TRADE NEWS is out soon.

Read the introduction now.

Dear readers,

Greetings from the U.S. Embassy right here in the heart of Europe! It is my pleasure to introduce this issue of TRADE NEWS, where we explore the diverse opportunities in the dynamic business landscape of California.

Bilateral trade between the United States and the Czech Republic is booming, hitting $12.2 billion in 2022, with 2023 numbers estimated even higher. And California is a big part of that story. It is not just a state; it is a powerhouse of innovation, tech brilliance, and cultural diversity.

As the U.S. Ambassador to the Czech Republic, I am thrilled to witness the collaboration and synergy between our nations every day. From Hollywood creativity to Silicon Valley's tech marvels to Napa Valley's exquisite vineyards, California beckons Czech SMEs with a promise of growth and shared success. And California companies are also doing their part here, with small and large companies alike investing in the Czech Republic and driving growth and employment.

So please join me on this journey as we cross the Atlantic to uncover the business pathways between Czechia and California.

Bijan Sabet,

U.S. Ambassador to the Czech Republic

TRADE NEWS 1/2024 is out on 28 February.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.