Transformace podnikání v České republice: Výzvy a příležitosti v éře zelené tranzice

Publikováno

Hlavním úspěchem programu EU je poskytnutí impozantní garance ve výši 18,87 miliardy eur v rámci 175 projektů, což v lednu 2024 umožnilo mobilizaci dalších 372 miliard eur z privátních a veřejných rozpočtů. V důsledku těchto investic vznikly v České republice programy, jako je Záruka Inostart, společný projekt Národní rozvojové banky (NRB) a České spořitelny poskytující podporu malým, středním podnikům a OSVČ.

Důležitým momentem je posun EU od role pouhého poskytovatele dotací k aktivnímu podporovateli MSP, který nabízí záruky, garance a poradenství. V ČR je to patrné například v podobě podřízeného úvěru z Národního plánu obnovy do zelených investic a programu S-podnik plus pro sociální sféru.

Více informací zde: https://www.rne2024.cz/post/transformace-podnik%C3%A1n%C3%AD-v-%C4%8Desk%C3%A9-republice-v%C3%BDzvy-a-p%C5%99%C3%ADle%C5%BEitosti-v-%C3%A9%C5%99e-zelen%C3%A9-tranzice

Zdroj: AMSP ČR

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.