Brzy vyjde nové TRADE NEWS | Úvodník můžete číst už nyní

Publikováno
thumbnail

Vážení čtenáři, vážené čtenářky, je mi velkým potěšením, že Vám mohu prostřednictvím magazínu TRADE NEWS představit mou milovanou zemi, Koreu. Doufám, že toto vydání pomůže pochopit, čím je Korea atraktivní, a uvědomit si, jak velký prostor tu existuje pro další spolupráci mezi našimi zeměmi. I přes geografickou vzdálenost toho mají Korea a Česká republika mnoho společného.

Korea se v roce 2015 stala první asijskou zemí, která s Českou republikou uzavřela strategické partnerství. Od té doby jsme naši spolupráci ještě prohloubili, přičemž každý rok vidíme jak nová maxima v objemu vzájemného obchodu, tak stále intenzivnější dialog na nejvyšší úrovni. Korea je dnes po USA a Číně třetím největším obchodním partnerem České republiky mimo Evropu a po Německu a Japonsku největším investorem v zemi.

Abychom uvedli několik příkladů, Hyundai Motor Company je největším zahraničním investorem v Česku a lídrem v elektrifikaci českého automobilového průmyslu. Plzeňská Škoda Power vstoupila do korejské skupiny Doosan v roce 2009 a od té doby se stala globální společností, která téměř ztrojnásobila své prodeje po celém světě. A pokud jste někdy na pražských tramvajích viděli reklamu na pneumatiky Nexen, vězte, že korejský výrobce těchto pneumatik je třetím největším investorem v ČR.

Jako velvyslanec Korejské republiky v České republice doufám, že přispěji k rozšíření a prohloubení vazeb mezi našimi dvěma zeměmi. Rád bych také připomněl, že Velvyslanectví Korejské republiky a KOTRA (Korejská agentura na podporu obchodu a zahraničních investic) mají vždy dveře otevřené českým firmám, které mají zájem o partnerství s Koreou.

Youngki Hong,

velvyslanec Korejské republiky v ČR

////

New issue of TRADE NEWS is out soon.

Read the introduction now.

Dear readers,

It is my great pleasure to introduce my beloved country, Korea, through magazine TRADE NEWS. I hope this issue will help readers understand the appeal of Korea and realize how much room there is for further cooperation between our two countries. Despite our geographical distance, Korea is a country with many similarities to the Czech Republic.

In 2015, Korea became the first Asian country to establish a strategic partnership with the Czech Republic. Since then, we have deepened our cooperation, with active high-level exchanges and trade volume reaching new highs every year. Today, Korea is the Czech Republic's third-largest trading partner outside of Europe, after the United States and China, and the largest investor in the country after Germany and Japan.

To give a few examples, Hyundai Motor Company is the largest foreign investor in the Czech Republic and is leading the electrification of the Czech automotive industry by producing the first electric vehicle in this country. Plzeň's Skoda Power joined Korea's Doosan Group in 2009 and has since become a global company, nearly tripling its international sales. If you see Nexen tire advertisements on the trams that travel around Prague, please remember that the Korean tire maker Nexen is the third largest investor in the Czech Republic.

As the Ambassador of the Republic of Korea to the Czech Republic, I hope to contribute to broadening and deepening the ties between two countries. I would like to remind you that the Embassy of the Republic of Korea and KOTRA are always open to Czech companies interested in partnering with Korea.

Youngki Hong,

velvyslanec Korejské republiky v ČR

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.