Rodinné firmy jsou výrazným potenciálem pro českou ekonomiku

Publikováno

Stále však chybí nový zákon o rodinném podnikání, který by napravil historický hendikep českých firem v mezinárodní konkurenci. Ke zvláštní podpoře rodinných firem vyzval Evropský parlament členské státy EU už v roce 2015. S příchodem nové nástupnické generace majitelů těchto firem přichází výrazný potenciál pro ekonomiku a je třeba ho naplno využít.

Největší podíl rodinných firem aktuálně vlastní jejich zakladatelé, jedná se o více než polovinu z nich (56%). Čtvrtina rodinných podniků má víc vlastníků (ve 22% případů se jedná pouze o rodinné příslušníky, v 6% i o vlastníky mimo rodinu). Rodinné firmy jsou v Čechách poměrně tradiční, přes 40% z nich se udržuje v jedné rodině přes 20 let. Do práce v nich jsou v průměru zapojeni čtyři členové rodiny.

Nová generace podnikatelů má silnou motivaci pokračovat v rodinném podnikání a přichází s novou energií. Generační obměna alespoň jednou během fungování firmy proběhla u 64% rodinných podniků. V polovině případů byly vlastnické podíly ve firmě zachovány, u poloviny nikoli. Nejfrekventovanější změnou byl odkup podílů v rámci rodiny (29%) a rozdělení majetku mezi víc nástupců (25%). Do necelé pětiny firem vstoupili noví vlastníci mimo zakládající rodinu.

Rodinné firmy vidí budoucnost optimisticky a mají jasnou vizi rozvoje, kterou podporují efektivní rozhodovací mechanismy. Nástupci jsou lépe připraveni předávat své podniky dalším generacím, což zajišťuje dlouhodobou stabilitu a kontinuitu.

AMSP ČR dlouhodobě poukazuje na potenciál rodinných firem a skutečnost, že si zaslouží pozornost a podporu. „Kritická fáze předávání firem druhé generaci nástupců může být složitá a hrozí ztráta mnoha dobře fungujících podniků. České firmy čelí silné konkurenci zahraničních firem, které mají často lepší marketingové a finanční zdroje,tvrdí Petr Milata, člen představenstva AMSP ČR, garant projektu Rodinná firma, představitel již třetí generace rodinné firmy Beznoska.

Podle AMSP ČR by mohlo pozici rodinných firem posílit zavedení regionálního vzdělávacího systému a podpora podnikatelského vzdělávání na středních školách a univerzitách. Zlepšení přístupu k financím prostřednictvím Národní rozvojové banky a zastavení pobídek pro zahraniční firmy, které deformují trh. V neposlední řadě zapojení rodinných firem do státních strategických projektů a snížení závislosti na zahraničním kapitálu může také ispět k udržení jejich konkurenceschopnosti.

Zdroj: Průzkum agentury Ipsos pro AMSP ČR na téma rodinných firem, květen 2024

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.