Ekonomika a inovace

Publikováno

Pod tímto názvem se konala v Praze konference věnovaná ekonomickému růstu a inovacím ve světě ekonomiky. Fórum spolupořádaly Evropské hnutí v ČR a Newton College a kromě zástupců ekonomických odvětví se ho zúčastnil i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a také mnoho studentů.

Zásadní otázku nastolil Ladislav Říha, místopředseda Evropského hnutí v ČR: „Jde o to, jak přistoupí jednotlivé resorty k inovacím v oblasti ekonomiky, ale také jak mohou působit vysoké školy, vzdělávání, výzkum, dále podnikatelská sféra, jak budou reagovat trhy na nové podněty dané novými technologiemi,” řekl v úvodu a dodal, že se od konference očekává zejména diskuze, nové pohledy na věc.

Jedním z přednášejících byl i předseda představenstva České spořitelny Pavel Kysilka, který hovořil o hlavních směrech inovací ve finančním nebo bankovním sektoru. „Budeme chtít mít všechno na jednom místě, takže si myslím, že i bankovnictví si bude hledat nějaké cesty jak se integrovat s jinými odvětvími a partnery tak, aby klient na internetu našel řešení své potřeby nebo životního snu na jednom místě a v jednom čase,” nastínil budoucnost bankovnictví.

„Inovace je cosi, co je zvlášť dnes současnou vládou skloňováno ve všech pádech. Inovace se netýkají jenom vědy, aplikovaného i teoretického výzkumu. My se to snažíme překlopit i do oblasti vzdělávání. I vzdělávání prochází díky rozmachu informačních technologií velkou změnou,” řekl rektor Newton College Jan Mojžíš.

Na konferenci dále vystoupil viceguvernér České národní banky Vladimír Tomšík a jako hlavní hvězda také britský profesor ekonomie John Hudson, s nímž přinese TRADE NEWS rozhovor v některém z příštích vydání.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.